Manylion y Drwydded

Rhif Cais:
11215
Disgrifiad Trwydded:
Deddf Trwyddedu 2003 :: Licensing Act 2003
Math o Drwydded:
Trwydded Eiddo :: Premises Licence
Math o Gais:
Newydd :: New
Statws:
Caniatawyd :: Granted
Trwyddedai:
Mrs Philippa Lindsley Boardman
Enw Masnachu:
No6 Porkington Terrace
Cyfeiriad Trwydded:
Dros Y Dŵr, 6
Bro Gyntun
Stryd Yr Eglwys
Abermaw
Barmouth
Gwynedd
LL42 1LX
Dyddiad Rhoi'r:
18-10-2021
Dyddiad Dechrau:
18-10-2021
 

Hanes Trwydded

Rhif Cais Rhif Trwydded Cyfeirnod Y Drwydded Disgrifiad Trwydded Math o Drwydded Cais am Math o Drwydded Statws Trwyddedai Trwyddedai Ychwanegol Enw Masnachu Ardal Trwyddedig Cyfeiriad Trwydded Dyddiad Rhoi'r Dyddiad Dechrau Dyddiad Cau Dyddiad Dod I Ben
11215 Deddf Trwyddedu 2003 :: Licensing Act 2003 Trwydded Eiddo :: Premises Licence Newydd :: New Caniatawyd :: Granted Mrs Philippa Lindsley Boardman No6 Porkington Terrace Dros Y Dŵr, 6
Bro Gyntun
Stryd Yr Eglwys
Abermaw
Barmouth
Gwynedd
LL42 1LX
18-10-2021 18-10-2021

Dogfennau

Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Hysbyseb-No6.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho