Manylion y Drwydded

Rhif Cais:
11083
Disgrifiad Trwydded:
Deddf Trwyddedu 2003 :: Licensing Act 2003
Math o Drwydded:
Trwydded Eiddo :: Premises Licence
Math o Gais:
Amrywiad :: Variation
Statws:
Caniatawyd :: Granted
Trwyddedai:
Top Spot Services Ltd
Enw Masnachu:
Llanbedrog Service Station
Cyfeiriad Trwydded:
Beach Road, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd

LL53 7TN
Dyddiad Rhoi'r:
17-09-2021
Dyddiad Dechrau:
24-11-2005
 

Hanes Trwydded

Rhif Cais Rhif Trwydded Cyfeirnod Y Drwydded Disgrifiad Trwydded Math o Drwydded Cais am Math o Drwydded Statws Trwyddedai Trwyddedai Ychwanegol Enw Masnachu Ardal Trwyddedig Cyfeiriad Trwydded Dyddiad Rhoi'r Dyddiad Dechrau Dyddiad Cau Dyddiad Dod I Ben
3675 Deddf Trwyddedu 2003 :: Licensing Act 2003 Trwydded Eiddo :: Premises Licence Newydd :: New Caniatawyd :: Granted Guardrange Ltd. Llanbedrog Service Station Beach Road, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd

LL53 7TN
24-11-2005 24-11-2005 21-07-2021
10942 Deddf Trwyddedu 2003 :: Licensing Act 2003 Trwydded Eiddo :: Premises Licence Trosglwyddiad :: Transfer Caniatawyd :: Granted Top Spot Services Ltd Llanbedrog Service Station Beach Road, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd

LL53 7TN
21-07-2021 24-11-2005 21-07-2021
10943 Deddf Trwyddedu 2003 :: Licensing Act 2003 Trwydded Eiddo :: Premises Licence Newid GED :: Vary DPS Caniatawyd :: Granted Top Spot Services Ltd Llanbedrog Service Station Beach Road, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd

LL53 7TN
21-07-2021 24-11-2005 17-09-2021
11083 Deddf Trwyddedu 2003 :: Licensing Act 2003 Trwydded Eiddo :: Premises Licence Amrywiad :: Variation Caniatawyd :: Granted Top Spot Services Ltd Llanbedrog Service Station Beach Road, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd

LL53 7TN
17-09-2021 24-11-2005

Dogfennau

Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Hysbyseb-Wefan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho