Application Details

Application Number:
10700
Licence Description:
Deddf Trwyddedu 2003 :: Licensing Act 2003
Licence Type:
Trwydded Eiddo :: Premises Licence
Application Type:
Newydd :: New
Status:
Ar y Gweill :: In Progress
Licensee:
.
Trading Name:
Tafarn y Heliwr Cyf
Licence Address:
Tafarn Yr Heliwr
Stryd Fawr
Nefyn
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6HD
Received Date:
28-04-2021
Consultation End Date:
26-05-2021
 

Documents

Description Thumbnail Download/View
Hysbys-Trwydded-Licensing-Advert.pdf Sorry, no preview available Download

Comment on this Application
DYLAI EICH SYLWADAU GYFEIRIO AT UN NEU MWY O'R AMCANION TRWYDDEDU.
YOUR REPRESENTATION SHOULD REFER TO ONE OR MORE OF THE LICENSING OBJECTIVES.