Manylion y Drwydded

Rhif Cais:
10106
Disgrifiad Trwydded:
Trwyddedau Tacsi :: Taxi Licences
Math o Drwydded:
Cerbyd Hacni :: Hackney Carriage Vehicle
Math o Gais:
Adnewyddu :: Renewal
Statws:
Caniatawyd :: Granted
Trwyddedai:
Mr Malcolm Williams
Enw Masnachu:
MW56 CAB
Cyfeiriad Trwydded:
Dyddiad Rhoi'r:
22-10-2020
Dyddiad Dechrau:
28-10-2020
 

  Manylion Y Drwydded

Cerbyd Hacni :: Hackney Carriage Vehicle

Rhif Cofrestru | Registration Number:
MW56 CAB
Gwneuthurwr | Manufacturer:
SKODA
Math | Model:
Octavia
Lliw |Colour:
Grey
Cludo Cadair Olwyn | Wheelchair Accessible:
Na
Nifer o Deithwyr | Number of Passengers:
4
Math o Danwydd | Fuel Type:
DIESEL
Rhif Trwydded | Licence Number:
AP0126