Manylion y Drwydded

Rhif Cais:
10098
Disgrifiad Trwydded:
Trwyddedau Tacsi :: Taxi Licences
Math o Drwydded:
Cerbyd Hacni :: Hackney Carriage Vehicle
Math o Gais:
Adnewyddu :: Renewal
Statws:
Caniatawyd :: Granted
Trwyddedai:
Mr Paul Condliffe
Enw Masnachu:
RV15 FSN
Cyfeiriad Trwydded:
Dyddiad Rhoi'r:
20-10-2020
Dyddiad Dechrau:
07-11-2020
 

  Manylion Y Drwydded

Cerbyd Hacni :: Hackney Carriage Vehicle

Rhif Cofrestru | Registration Number:
RV15 FSN
Gwneuthurwr | Manufacturer:
RENAULT
Math | Model:
Megane
Lliw |Colour:
Silver
Cludo Cadair Olwyn | Wheelchair Accessible:
Na
Nifer o Deithwyr | Number of Passengers:
4
Math o Danwydd | Fuel Type:
DIESEL
Rhif Trwydded | Licence Number:
DH0022