Manylion y Drwydded

Rhif Cais:
10092
Disgrifiad Trwydded:
Trwyddedau Tacsi :: Taxi Licences
Math o Drwydded:
Cerbyd Hacni :: Hackney Carriage Vehicle
Math o Gais:
Adnewyddu :: Renewal
Statws:
Caniatawyd :: Granted
Trwyddedai:
Dylan Mccarter
Enw Masnachu:
LIG 1432
Cyfeiriad Trwydded:
Dyddiad Rhoi'r:
12-11-2020
Dyddiad Dechrau:
15-11-2020
 

  Manylion Y Drwydded

Cerbyd Hacni :: Hackney Carriage Vehicle

Rhif Cofrestru | Registration Number:
LIG 1432
Gwneuthurwr | Manufacturer:
VAUXHALL
Math | Model:
VIVARO 2900 COMBI CDTI LWB
Lliw |Colour:
White
Cludo Cadair Olwyn | Wheelchair Accessible:
Na
Nifer o Deithwyr | Number of Passengers:
8
Math o Danwydd | Fuel Type:
DIESEL
Rhif Trwydded | Licence Number:
AH0263