Manylion y Drwydded

Rhif Cais:
10084
Disgrifiad Trwydded:
Trwyddedau Tacsi :: Taxi Licences
Math o Drwydded:
Cerbyd Hacni :: Hackney Carriage Vehicle
Math o Gais:
Adnewyddu :: Renewal
Statws:
Caniatawyd :: Granted
Trwyddedai:
Premier Cars Bangor Ltd
Enw Masnachu:
BC18 HKD
Cyfeiriad Trwydded:
Dyddiad Rhoi'r:
01-12-2020
Dyddiad Dechrau:
21-11-2020
 

  Manylion Y Drwydded

Cerbyd Hacni :: Hackney Carriage Vehicle

Rhif Cofrestru | Registration Number:
BC18 HKD
Gwneuthurwr | Manufacturer:
HYUNDAI
Math | Model:
I40
Lliw |Colour:
Black
Cludo Cadair Olwyn | Wheelchair Accessible:
Na
Nifer o Deithwyr | Number of Passengers:
4
Math o Danwydd | Fuel Type:
DIESEL
Rhif Trwydded | Licence Number:
AH0328