Manylion y Drwydded

Rhif Cais:
10079
Disgrifiad Trwydded:
Trwyddedau Tacsi :: Taxi Licences
Math o Drwydded:
Cerbyd Hacni :: Hackney Carriage Vehicle
Math o Gais:
Adnewyddu :: Renewal
Statws:
Caniatawyd :: Granted
Trwyddedai:
Mia Jones
Enw Masnachu:
M1 ATX
Cyfeiriad Trwydded:
Dyddiad Rhoi'r:
19-03-2021
Dyddiad Dechrau:
20-03-2021