Rhestr Wythnosol: Ceisiadau wedi eu Cofrestru

Defnyddiwch y ffurflen isod i chwilio am Restr Wythnosol o geisiadau sydd wedi eu Cofrestru
 
Cais Manylion y Lleoliad Bwriad Ward Cymuned Manylion ar Gael Agor y Cais
C21/0336/18/LL 3, Bryn Hyfryd, Bethel, Caernarfon, LL55 1UW Estyniad  deulawr yn nhu blaen y tŷ ac ail-gyfeirio'r system garthffos breifat/Two storey extension at front of dwelling and diverting private sewage system. Bethel Llanddeiniolen Ia Gweld