Rhestr Wythnosol: Ceisiadau wedi eu Cofrestru

Defnyddiwch y ffurflen isod i chwilio am Restr Wythnosol o geisiadau sydd wedi eu Cofrestru
 
Cais Manylion y Lleoliad Bwriad Ward Cymuned Manylion ar Gael Agor y Cais
C21/0592/39/DT Elm Bank Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EE Adeiladu estyniad unllawr cefn, addasiadau i ffenestr ail lawr flaen a gosod ffenestr gromen i'r cefn Erection of single storey rear extension, alterations to second floor front window and installation of rear dormer window Abersoch Llanengan Na Nid Yw Ar Gael
C21/0584/16/LL Carwyn, Ffynnon Bach Uchaf, Sling, Bangor, Gwynedd, LL57 4PA Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol / Application for the erection of an agricultural building  Ia Gweld
C21/0581/25/DT 28 Caerhun, Caerhun, Bangor, Gwynedd, LL57 4UG Estyniad un llawr yn y cefn/Single storey rear extension. Pentir Pentir Ia Gweld
C21/0580/25/DT Bryn Hyfryd Rhyd Y Groes, Pentir, Bangor, Gwynedd, LL57 4UU Cais ar gyfer codi estyniad ochr deulawr,  estyniad ochr unllawr ar estyniad unllawr cefn to gwastad / Application for the erection of a two storey side extension, single storey side extension and single storey flat roofed extension Pentir Pentir Ia Gweld