Rhestr Wythnosol: Ceisiadau wedi eu Cofrestru

Defnyddiwch y ffurflen isod i chwilio am Restr Wythnosol o geisiadau sydd wedi eu Cofrestru
 
Cais Manylion y Lleoliad Bwriad Ward Cymuned Manylion ar Gael Agor y Cais
C21/0046/03/RA Manod Villa Cae Clyd Road, Cae Clyd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4AU Rhyddhau amodau 7 (cynllun draenio), 15 (tirlunio) a 18 (arolwg Llysiau'r Dial) ar ganiatad cynllunio C14/0248/03/LL Discharge of conditions 7 (drainage scheme), 15 (landscaping) and 18 (Japanese Knotweed survey) on planning permission... Teigl Ffestiniog Na Nid Yw Ar Gael
C21/0043/39/LL Unit 1, The Haven Lôn Garmon, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7AN Creu ardal eistedd allanol wedi ei orchuddio/Formation of new covered external seating area Abersoch Llanengan Ia Gweld
C21/0041/20/LL Fferm Parciau, Caernarfon, LL55 1TS Codi sied amaethyddol ar gyfer cynnal a chadw cyfarpar amaethyddol, da byw ar gyfer pwrpas cwarantin ac i storio porthiant/Erection of agricultural shed for the repair and maintenance of agricultural machinery, livestock quarrantine purposes and... Y Felinheli Ia Gweld
C20/1097/18/LL Tyddyn Oer, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1YB Dymchwel y tŷ presennol a chodi ty newydd yn ei le/Demolish existing dwelling and erect a new dwelling in its place. Bethel Llanddeiniolen Ia Gweld
C20/0938/25/DT Orme Grove, Pentir, Bangor, Gwynedd, LL57 4UY Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad unllawr i gefn llawr cyntaf yr eiddo ynghyd a newidiadau allanol gan gynnwys; gosod balconi math juliette, llusern to, mewnosod drysau plyg PVC-u yn yr edrychiad cefn a drws ochr / Householder application... Pentir Pentir Ia Gweld
C20/0897/20/LL 3, Elim Cottages, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4JR Newid defnydd safle o safle parcio a thrwsio bysus/loriau i safle ar gyfer storio cyfarpar offer busnes peirianneg sifil ynghyd a chodi sied storio newydd a ffens diogelwch/Change of use of site for the parking and repair of buses and lorries to a... Y Felinheli Ia Gweld