Rhestr Wythnosol: Ceisiadau wedi eu Cofrestru

Defnyddiwch y ffurflen isod i chwilio am Restr Wythnosol o geisiadau sydd wedi eu Cofrestru
 
Cais Manylion y Lleoliad Bwriad Ward Cymuned Manylion ar Gael Agor y Cais
C20/0273/22/CC Dorothea Slate Quarry, Talysarn, LL54 6AE Ymgymryd a gwaith i goeden dderw sy'n destun Gorchymun Diogelu Coed. Carry out work to an oak tree which is the subject of a Tree Preservation Order. Llanllyfni Llanllyfni Na Nid Yw Ar Gael