Rhestr Wythnosol: Ceisiadau wedi eu Cofrestru

Defnyddiwch y ffurflen isod i chwilio am Restr Wythnosol o geisiadau sydd wedi eu Cofrestru
 
Cais Manylion y Lleoliad Bwriad Ward Cymuned Manylion Ar Gael Agor y Cais
C19/1134/16/LL Tyddyn Y Felin, Bangor, LL57 4BB Dymchwel y modurdy presennol a chodi anecs yn ei le/Demolish existing garage and erect an annexe in its place.  Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Ia Gweld
C19/1133/09/DT 92, Tywyn, LL36 0DA Estyniad i balconi llawr cyntaf presennol Extension to existing first floor balcony Tywyn Tywyn Ia Gweld
C19/1130/32/LL Bryn Hunog Fawr, Pwllheli, LL53 8HL Codi adeilad i storio tail sych Construction of building to store dry manure Botwnnog Botwnnog Na Nid Yw Ar Gael
C19/1128/32/LL Bron Llwyd Fawr, Pwllheli, LL53 8HA Codi to dros fuarth y fferm i greu cysgodfan ar gyfer anifeiliad. Erection of roof over the farm yard to create a shelter for animals. Botwnnog Botwnnog Na Nid Yw Ar Gael
C19/1127/46/LL Tan Y Bwlch, Pwllheli, LL53 8TG Adeiladu anecs anheddol. Erection of residential annexe. Tudweiliog Tudweiliog Na Nid Yw Ar Gael
C19/1126/39/DT Ocean Crossing, Fferm Bwlchtocyn, Pwllheli, LL53 7BN Codi estyniad unllawr Erection of single storey extension Llanengan Llanengan Na Nid Yw Ar Gael
C19/1072/11/LL Land Of Pen Y Ffridd Road,, Bangor, LL57 2DQ Datblygiad preswyl o 30 uned (i gynnwys 12 uned fforddiadwy) ynghyd a isadeiledd, llecynnau parcio, mynedfa, llwybrau a llecyn agored. / Residential Development of 30 Units (to inculde 12 affordable units) together with infrastructure, parking... Dewi (Bangor) Bangor Ia Gweld
C19/0993/11/LL 25, Bangor, LL57 4TS Creu maes parcio yn nhu blaen yr eiddo / Create a parking space at front of property Dewi (Bangor) Bangor Ia Gweld
C17/0163/42/LL Factory Cottage, Pwllheli, LL53 6JA Addasiadau mewnol ac allanol i dy annedd / Internal and external alterations to dwelling house Morfa Nefyn Nefyn Ia Gweld