Rhestr Wythnosol: Ceisiadau wedi eu Cofrestru

Defnyddiwch y ffurflen isod i chwilio am Restr Wythnosol o geisiadau sydd wedi eu Cofrestru
 
Cais Manylion y Lleoliad Bwriad Ward Cymuned Manylion ar Gael Agor y Cais
C22/0036/11/CT Deanery Glanrafon, Bangor, Gwynedd, LL57 1LH Cais ar gyfer gwneud gwaith i goed oddi fewn i Ardal Gadwraeth Bangor / Application for works to trees within Bangor Conservatiom Area Deiniol (Bangor) Bangor Na Nid Yw Ar Gael
C22/0034/16/DT 1 Bryngeraint Terrace, St Ann's, Mynydd Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4AZ Cais ar gyfer codi estyniad deulawr i gefn ac ochr yr eiddo ynghyd a chodi estyniad un llawr blaen i greu lolfa haul / Application for two storey extension to rear and side of dwelling together with single storey front extension to create sunlounge Na Nid Yw Ar Gael
C22/0016/33/LL Cae Ger / Field By Bryn Tirion, Boduan, Pwllheli, LL53 6DR Sied amaethyddol ar gyfer porthiant a pheiriannau yn unig. Agricultural shed for feed and machinery only Efailnewydd / Buan Buan Ia Gweld
C21/1228/14/AC Antur Waunfawr, Y Warws Werdd Cibyn Industrial Estate, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD Cais i ddiwygio amod 2   o ganiatâd cynllunio rhif  C20/0398/14/LL er mwyn newid dyluniad a maint yr adeilad/  Amend condition no. 2 of planning permission ref.   C20/0398/14/LL   so as to  amend the... Peblig (Caernarfon) Caernarfon Ia Gweld