Rhestr Wythnosol: Ceisiadau wedi eu Cofrestru

Defnyddiwch y ffurflen isod i chwilio am Restr Wythnosol o geisiadau sydd wedi eu Cofrestru
 
Cais Manylion y Lleoliad Bwriad Ward Cymuned Manylion ar Gael Agor y Cais
C20/0778/39/LL Porth Tocyn House, Pwllheli, LL53 7BU Dymchwel storfa a gweithdy tractor pren presennol ac adeiladu storfa a gweithdy tractor newydd ffram dderw Demolish existing timber tractor store and workshop and replace with new oak framed tractor store and workshop Llanengan Llanengan Na Nid Yw Ar Gael
C20/0775/39/CC Former White House Hotel , Former White House Hotel , Pwllheli, LL53 7AF Gwaith tocio ar ddwy goeden Lopping work on two trees Abersoch Llanengan Na Nid Yw Ar Gael
C20/0769/38/DT Tŷ'r Ysgol, Pwllheli, LL53 7TU Dymchwel ystafell wydr bresennol. Codi estyniad deulawr ar ochr yr eiddo. Demolish of the existing conservatory. Erection of a two-storey extension to the side of the property. Llanbedrog Llanbedrog Ia Gweld
C20/0766/42/DT Cynfi, Pwllheli, LL53 6EB Estyniad uwchben modurdy presennol. Extension above existing garage. Nefyn Nefyn Ia Gweld
C20/0763/14/CC Llais Afon, 59, Caernarfon, LL55 1LL Cais ar gyfer cynnal gwaith i goeden sy'n destun Gorchymyn Diogelu Coed Application for works to a tree which is protected by a Tree Preservation Order. Menai (Caernarfon) Caernarfon Na Nid Yw Ar Gael
C20/0761/20/DT Crud Yr Awel, 7, Y Felinheli, LL56 4UZ Estyniad deulawr yn y cefn/Two storey extension at rear. Y Felinheli Felinheli Ia Gweld