Rhestr Wythnosol: Ceisiadau wedi eu Penderfynu

Defnyddiwch y ffurflen isod i chwilio am Restr Wythnosol o Geisiadau sydd wedi eu Penderfynu
 
Cais Manylion y Lleoliad Bwriad Ward Cymuned Penderfyniad Manylion ar Gael Agor y Cais
C21/0382/42/DT Awel Y Môr Lôn Bridin, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BY Dymchwel modurdy a chodi adeilad yn ei le i'w ddefnyddio fel anecs preswyl ynghyd a storfa/cawodydd /Demolition of garage and replacement with annex accomodation and shower/storage area Morfa Nefyn Nefyn Gwrthodwyd Ia Gweld
C21/0369/32/LL Neigwl Ganol, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7SR Ail gyflwyniad o gais blaenorol a wrthodwyd i addasu adeiladau allanol yn ddau uned gwyliau/Re-submission of a previously refused application to convert outbuildings into two holiday units Botwnnog Botwnnog Gwrthodwyd Ia Gweld
C21/0255/11/LL Hen Cae Chwarae Tan Y Bryn/ The Old Tan Y Bryn Play Area, Maesgeirchen, , Bangor, LL57 1PZ Codi twnel poli ar gyfer garddwriaeth i'w ddefnyddio gan y gymuned/ Erection of a polytunnel for community led horticulture. Marchog (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/1004/44/CR Tom Parry A'i Gwmni, 20 - 21 Lombard Street, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9AP Addasiadau mewnol ac allanol i drosi'r adeilad yn ol i ddau uned / internal and external alterations to convert the building back into two units Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld