Rhestr Wythnosol: Ceisiadau wedi eu Penderfynu

Defnyddiwch y ffurflen isod i chwilio am Restr Wythnosol o Geisiadau sydd wedi eu Penderfynu
 
Cais Manylion y Lleoliad Bwriad Ward Cymuned Penderfyniad Manylion ar Gael Agor y Cais
C22/0599/14/DT 86 Ffordd Eryri, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UR Codi adeilad ar gyfer storio  offer meddygol a chyflenwadau ar gyfer deiliad anabl y tŷ . Construction of storage building for Medical Equipment and supplies for Disabled house occupant Caernarfon Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C22/0580/19/DT 5 Glanrafon Estate, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UW Dymchwel modurdy ochr ynghlwm wedi ei addasu a'i all-osod gyda estyniad deulawr. Demolition of converted side attached garage and replace with a two storey extension. Bontnewydd Bontnewydd Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C22/0568/42/LL Land Adjacent To Existing Funeral Director Workshop & Public Toilets, Morfa Nefyn, LL53 6BW Adeiladu Capel Gorffwys / Erection of Chapel of Rest Morfa Nefyn a Thudweiliog Nefyn Gwrthodwyd Ia Gweld
C22/0560/18/DT Cefn Bach, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1YG Estyniad ochr.  Side extension.  Bethel a'r Felinheli Llanddeiniolen Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C22/0557/13/DT 4, Gerlan Terrace Gerlan Road, Gerlan, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3TG Dymchwel y porth presennol ac adeiladu porth newydd, yn cysylltu'r eiddo â'r Hen Garej. Trawsnewid Yr Hen Garej i 2 ystafell wely ychwanegol ac ystafell ymolchi. Bydd y porth arfaethedig yn gweithredu fel coridor cysylltu, gan gysylltu'r ddau... Gerlan Bethesda Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C22/0482/40/LL Ty'n Y Coed, Rhosfawr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NF Trosi adeilad allanol i uned wyliau. Conversion of an existing stone outbuilding into a self-contained holiday accommodation. Abererch Llannor Gwrthodwyd Ia Gweld
C22/0015/14/DT Cynfi, 12 Bethel Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1HB Estyniad unllawr at ochr a cefn y ty annedd/ Single storey rear and side extension. Menai (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld