Rhestr Wythnosol: Ceisiadau wedi eu Penderfynu

Defnyddiwch y ffurflen isod i chwilio am Restr Wythnosol o Geisiadau sydd wedi eu Penderfynu
 
Cais Manylion y Lleoliad Bwriad Ward Cymuned Penderfyniad Manylion Ar Gael Agor y Cais
C20/0026/23/DT 2, Craig Y Don Terrace, Caernarfon, LL55 4DL Codi estyniad deulawr i ochr yr eiddo / Erection of a two storey extension to the side of dwelling Cwm y Glo Llanrug Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C19/1195/14/LL Fron Goch, Caernarfon, LL54 5RL Cais llawn i godi estyniad i'r siop, codi canopi gwydr, canopi mynediad ynghyd a newidiadau i'r maes parcio presennol ac ardal gwasanaethu / Full application for the erection of a shop extension, erection of a glass canopy, a new entrance canopy,... Seiont (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C19/1140/14/AC Bookroom, Yr Hen Wasg, Caernarfon, LL55 1LA Cais i ddiwygio amod 2 o ganiatad cynllunio C18/0964/14/LL er mwyn darparu to pits yn lle to fflat a newid cynllun llawr mewnol yr eiddo a greuwyd / Application to vary condition 2 of planning permission C18/0964/14/LL in order to provide a... Menai (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C19/1120/14/DA 1, Marine Terrace, Caernarfon, LL55 1LP Cais am newid di-faterol ar gyfer diwygio'r ffenestri balconi blaen a dileu drws ar edrychiad ochr estyniad a ganiatawyd o dan gais cynllunio cyfeirnod C18/0435/14/LL / Application for a non-material amendment to make changes to front... Menai (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C19/1084/32/DT Lon, Pwllheli, LL53 8HA Estyniad llawr cyntaf / First floor extension Botwnnog Botwnnog Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C19/1065/23/LL Tir Ger / Land By Parc Uchaf, Llanrug, Gwynedd, LL554AR Codi ty deulawr, modurdy a chreu mynedfa gerbydol newydd / Erection of two storey dwelling, garage and creation of new vehicular access Llanrug Llanrug Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld