Rhestr Wythnosol: Ceisiadau wedi eu Penderfynu

Defnyddiwch y ffurflen isod i chwilio am Restr Wythnosol o Geisiadau sydd wedi eu Penderfynu
 
Cais Manylion y Lleoliad Bwriad Ward Cymuned Penderfyniad Manylion ar Gael Agor y Cais
C20/0449/19/LL Tir Ger / Land By Llain Meddygon, Caeathro, Caernarfon, LL55 2TH Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw anifeiliaid ynghyd a darparu mynedfa gerbydol newydd / Application for the erection of a new agricultural building to keep livestock together with the creation of a new vehicular access. Bontnewydd Bontnewydd Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C20/0369/32/LL Canolfan Fenter Congl Meinciau, Pwllheli, LL53 8RA Gosod modiwl cegin fasnachol  Locate commercial kitchen module  Botwnnog Botwnnog Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C20/0319/40/DT Dwy Ynys, Pwllheli, LL53 7NF Dymchwel modurdy presennol ac adeiladu modurdy mwy gyda ardal aml bwrpas i'r cefn a lle byw uwchben, adeiladu balconi a wal ffin newydd gan ffurfio mynedfa newydd gyda giat Demolish existing garage and construction of new larger garage with an... Efailnewydd / Buan Llannor Gwrthodwyd Ia Gweld
C18/0488/04/LL Ty Isaf, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd, LL23 7HY Addasu adeiladau amaethyddol segur yn dy a 5 bythynnod gwyliau, adeiladu system carthffosiaeth breifat a trac ychwanegol i unedau / Conversion of redundant farm outbuildings to 1 dwelling and 5 holiday cottages, construction of private treatment... Llandderfel Llandderfel Tynnwyd yn ôl Ia Gweld