Weekly List: Registered Applications

Please use the form below to search for a list of Weekly Registered Planning Applications
 
Application Location Details Proposal Ward Community Details Available Jump to Application
C22/0718/46/DT Gwelfryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8SU Estyniad deulawr bwriedig ynghyd a modurdy / Proposed Two Storey Extension and Garage Tudweiliog Yes View
C22/0716/42/LL Erw Goch Lôn Isaf, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BW Cais llawn i godi tŷ tair ystafell wely ar wahân ynghyd a chreu mynediad gerbydol newydd ar gyfer eiddo preswyl presennol cyfochrog / Full application for the construction of a detached 3 bedroom dwelling and creation of a new vehicular access... Morfa Nefyn a Thudweiliog Nefyn Yes View