Weekly List: Registered Applications

Please use the form below to search for a list of Weekly Registered Planning Applications
 
Application Location Details Proposal Ward Community Details Available Jump to Application
C20/0156/15/RA Glan Llyn, Caernarfon, LL55 4EL Cais ar gyfer rhyddhau amod 5 (sy'n ymwneud a manylion blychod ystlumod) o ganiatad cynllunio rhif C19/1075/15/LL / Application to discharge condition 5 (which relates to details of bat boxes) of planning permission reference C19/1075/15/LL Llanberis Llanberis No Not Available
C20/0153/11/LL Psychology Block, LL57 2AY Estyniad i greu lifft a linc cysylltiedig/Extension to create a lift and associated link   Menai (Bangor) Bangor Yes View
C20/0143/08/LL Gwynfryn, Eryri Terrace, Penrhyndeudraeth, LL48 6AT Dymchwel  cegin a sied bresennol ac adeiladu cegin newydd ar yr un ol troed ar strwythurau presennol. Demolish existing kitchen  and brick shed and construct a new kitchen on same foot print as existing structures. Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth No Not Available