Weekly List: Registered Applications

Please use the form below to search for a list of Weekly Registered Planning Applications
 
Application Location Details Proposal Ward Community Details Available Jump to Application
C21/0443/15/DT 3 Yankee Street, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4HU Cais ar gyfer codi llawr ychwanegol i'r estyniad cefn presennol a chodi estyniad unllawr to un-codiad ar hyd ochr yr eiddo / Application for the erection of an additional floor to the existing rear extension and erection of single storey lean-to... Llanberis Llanberis Yes View
C21/0420/41/LL Capel Moriah, Llanystumdwy, LL52 0SH Newid defnydd cyn gapel yn dy annedd / Change of use of former chapel into a dwelling house Llanystumdwy Llanystumdwy Yes View
C21/0404/11/LL Land Adjacent To No. 1 Fron Oleu, The Crescent, Bangor, LL57 2AB Cais ar gyfer codi ty pedwar llawr gyda islawr er mwyn creu 4 uned breswyl hunan gynhaliol / Application to erect a 3 storey house with a basement to create 4 self-contained residential units Menai (Bangor) Bangor Yes View
C21/0269/03/LL Glanypwll Workshops Glanypwll Road, Glan Y Pwll, LL41 3NW Newid defnydd a trosi gweithdai yn 4 uned gwyliau hunan-gynhaliol, gyda spa a galeri celf / Change of use of workshops into 4 self catering holiday units, with spa and art gallery.  Bowydd & Rhiw Ffestiniog Yes View
C20/0752/14/RA Tir Canolfan Segontiwm, Pendalar, , Caernarfon, LL55 2RP Cais ar gyfer rhyddhau amodau 12,14,15 ac 16 sy'n ywmneud ac archeoleg, storio biniau a chodi ffens; o ganiatad C19/0524/14/LL ar gyfer codi 4 uned byw / Application to discharge conditions 12,14,15 and 16 in relation to archeology, bin storage... Peblig (Caernarfon) Caernarfon No Not Available