Rhestr Wythnosol: Ceisiadau wedi eu Penderfynu

Defnyddiwch y ffurflen isod i chwilio am Restr Wythnosol o Geisiadau sydd wedi eu Penderfynu
 
Cais Manylion y Lleoliad Bwriad Ward Cymuned Penderfyniad Manylion ar Gael Agor y Cais
C20/0237/25/RA Ysgol Y Faenol, LL57 2NN Rhyddhau amod rhif 6 o ganiatad cynllunio C19/0087/25/R3 parthed cyflwyno Cynllun Rheolaeth Adeiladu Amgylcheddol/Discharge of condition no. 6 of planning permission C19/0087/25/R3 relating to the submission of a Construction Environmental... Pentir Pentir Caniatawyd (Heb Amodau) Ia Gweld
C20/0172/14/LL Clwb Rygbi Caernarfon, Y Morfa, Lon Parc, Caernarfon, LL55 2YF Gosod gwyneb 3G synthetic ar y cae ymarfer presennol/ Install a 3G synthetic surface on the existing training pitch. Seiont (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0060/39/AC Machlyd Haul, Pwllheli, LL53 7LL Diwygio amod 6 o ganiatâd cynllunio C14/1184/39/LL er mwyn cadw carafan statig ar y safle am 18 mis ychwanegol  i'w ddefnyddio at ddibenion preswyl wrth cwblhau'r gwaith ar y tŷ fforddiadwy newydd a ganiatawyd. Variation of condition 6... Llanengan Llanengan Gwrthodwyd Ia Gweld