Weekly List: Determined Applications

Please use the form below to search for a list of Weekly Determined Planning Applications
 
Application Location Details Proposal Ward Community Decision Details Available Jump to Application
C20/0380/36/RA Plas Dolbenmaen, Garndolbenmaen, LL51 9RQ Cais ar gyfer rhyddhau amod 3 o ganiatad cynllunio C19/1217/36/CC sy'n ymwneud a chynllun methodoleg ac ail-blannu / Application to discharge condition 3 of planning permission C19/1217/36/CC in relation to a method statement and replanting scheme Condition(s) Fully Discharged Yes View
C20/0360/40/RA Fferm Llwyndyrys, Pwllheli, LL53 6RH Rhyddhau Amodau 4 (lliwiau allanol adeiladau a strwythurau) a 5 (gorffeniad allanol paneli solar a'u fframiau) o ganiat√Ęd cynllunio C15/0810/40/LL ar gyfer fferm solar.  Discharge of Conditions 4 (external colours of buildings and... Abererch Llannor Approved (Without Conditions) Yes View
C20/0323/46/DT Gwelfor, Pwllheli, LL53 8ST Estyniad unllawr i'r tu blaen ac ochr. Single storey extension to the front and side. Tudweiliog Tudweiliog Approved with Conditions Yes View
C20/0299/39/DT 227, Pwllheli, LL53 7DZ Codi estyniadau unllawr ar flaen a chefn yr eiddo presennol. Erection of single strorey extensions to the front and rear of the existing property. Abersoch Llanengan Approved with Conditions Yes View
C20/0187/11/DT 11, Bangor, LL57 1AQ Codi estyniad unllawr to fflat i gefn yr eiddo / Erection of a single storey flat roofed extension to the rear of the property Hirael (Bangor) Bangor Approved with Conditions Yes View
C20/0088/24/AC Tir Ger Tan Y Celyn, Swn Y Mor And Talardd, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, LL54 7YN Cais i newid amod 2 o gais C14/0386/24/LL a ganiatawyd drwy apel (APP/Q6810/A/19/3221957) er mwyn newid y cynllun safle ac edrychiadau a chynllun llawr er mwyn darparu math ty 5 diwygiedig mewn perthynas a phlot 11 / Application to vary condition... Llanwnda Llanwnda Approved Subject to Conditions Yes View
C20/0061/39/LL Cwt Glan Mor Rhif 3 / Beach Hut No 3, Porth Mawr, Abersoch , Pwllheli, LL53 7EF Dymchwel ac Amnewid Cwt Traeth presennol. Demolish and Replace existing Beach Hut. Abersoch Llanengan Refused Yes View
C20/0054/11/TC 7, Gordon Terrace, Bangor, LL57 2RU Cais ar gyfer Tystysgrif Defnydd Cyfreithlon ar gyfer defnydd eiddo fel Ty Aml Feddiannaeth (Dosbarth defnydd C4) / Application for a Lawful Development Certificate for the use of property as a House in Multiple Occupation (Use class C4) Garth (Bangor) Bangor Approved (TC only) Yes View