Weekly List: Determined Applications

Please use the form below to search for a list of Weekly Determined Planning Applications
 
Application Location Details Proposal Ward Community Decision Details Available Jump to Application
C20/0713/39/LL Bryn Cethin Bach Caravan Park, Pwllheli, LL53 7UL Adeilad Ffrâm Porth arfaethedig (Ymddangosiad Amaethyddol) fel storfa dan do ar gyfer offer cynnal a chadw parc gwyliau Proposed Portal Frame Building (Agricultural Appearance) for roofed storage of holiday park maintenance equipment Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions Yes View
C20/0706/11/CT Parc Tan Y Fynwent, Bangor, LL57 1DT Ymgymryd a gwaith cynnal a chadw ar goed o fewn ardal gadwraeth/Maintenance work on trees located within the conservation area. Approved (Without Conditions) Yes View
C20/0701/39/LL Beach Side Restaurant, The Warren, Pwllheli, LL53 7AA Cais cynllunio llawn ar gyfer gosod canopi teras allanol i ddarparu man eistedd awyr agored dan do ym mwyty traeth Sandbar, The Warren, Abersoch. Full planning application for the installation of an external terrace canopy to provide a... Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions Yes View
C20/0685/11/DT 19, Bangor, LL57 2HY Estyniad un llawr yng nghefn yr eiddo/Single storey extension at rear of property. Glyder (Bangor) Bangor Approved with Conditions Yes View
C20/0682/39/DT 20, Pwllheli, LL53 7HS Dymchwel y balconi cefn presennol. Codi estyniad deulawr yng nghefn yr eiddo. Demolish existing rear balcony. Erection of a two-storey extension to the rear of the property. Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions Yes View
C20/0659/15/DT 8, Rallt Goch, Caernarfon, LL55 4SW Cais ar gyfer dymchwel estyniad ochr unllawr presennol a chodi estyniad deulawr yn ei le / Application to demolish existing single storey side extension and erection of a two storey extension it its place Llanberis Llanberis Approved with Conditions Yes View
C20/0633/38/CR Fferm Crugan, Pwllheli, LL53 7NL Trosi adeilad allanol i ffurfio rhan o'r ty / Conversion of outbuilding to form part of dwelling.  Llanbedrog Llanbedrog Approved with Conditions Yes View
C20/0619/14/CR Hen Gwrt, Caernarfon, LL55 2AY Gosod gwydriad eilradd / Installation of secondary glazing  Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions Yes View
C20/0612/23/DT 2, Carreg Y Fran, Caernarfon, LL55 4DD Codi modurdy a swyddfa yng nghefn yr eiddo/Erection of a garage and office at rear of property.  Cwm y Glo Llanrug Approved with Conditions Yes View
C20/0510/35/DT Eryl Wen, Criccieth, LL52 0LA Dymchwel estyniad unllawr gyda balconi uwchben a chodi estyniad unllawr newydd gyda balconi uwchben. Demolition of existing single storey extension with balcony above and construction of new single storey extension with balcony above. Criccieth Criccieth Approved with Conditions Yes View
C20/0506/35/DT Tir Uchaf, Criccieth, LL52 0LE Cais ar gyfer newidiadau allanol i'r eiddo gan gynnwys codi estyniad unllawr gyda balconi uwchben a darparu ffenestri cromen / Application for external alterations including the erection of a single storey extension with balcony above and... Criccieth Criccieth Approved with Conditions Yes View
C20/0340/14/RP Tir Ger / Land By Dwyfor Oils, Ystâd Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, Gwynedd,, LL55 2BD Cais am ganiatad sylwedd peryglus / Application for hazardous substances consent Peblig (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions Yes View
C20/0076/44/LL Red Lion, Red Lion, 13 - 15, Porthmadog, LL49 9ED Cais i ddarparu 5 cwt glan y mor a ffensys ffiniol  o fewn yr ardd bresennol a drws ar ffurf 'hatch' i'r prif adeilad a tynnu y gegin ac uned echdynnu.  / Application for the provision of 5 beach huts and boundary fencing within the... Porthmadog (East) Porthmadog Approved with Conditions Yes View