Weekly List: Determined Applications

Please use the form below to search for a list of Weekly Determined Planning Applications
 
Application Location Details Proposal Ward Community Decision Details Available Jump to Application
C20/0237/25/RA Ysgol Y Faenol, LL57 2NN Rhyddhau amod rhif 6 o ganiatad cynllunio C19/0087/25/R3 parthed cyflwyno Cynllun Rheolaeth Adeiladu Amgylcheddol/Discharge of condition no. 6 of planning permission C19/0087/25/R3 relating to the submission of a Construction Environmental... Pentir Pentir Approved (Without Conditions) Yes View
C20/0172/14/LL Clwb Rygbi Caernarfon, Y Morfa, Lon Parc, Caernarfon, LL55 2YF Gosod gwyneb 3G synthetic ar y cae ymarfer presennol/ Install a 3G synthetic surface on the existing training pitch. Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions Yes View
C20/0060/39/AC Machlyd Haul, Pwllheli, LL53 7LL Diwygio amod 6 o ganiatâd cynllunio C14/1184/39/LL er mwyn cadw carafan statig ar y safle am 18 mis ychwanegol  i'w ddefnyddio at ddibenion preswyl wrth cwblhau'r gwaith ar y tŷ fforddiadwy newydd a ganiatawyd. Variation of condition 6... Llanengan Llanengan Refused Yes View