E-mail
 

  Application Details

Application Reference Number:
C21/1174/11/LL
Application Type:
Full Planning
Proposal:
Adeiladu amddiffynfa llifogydd yn ardal Hirael o Fangor i gynnwys:- 1. Gwelliannau i'r llwybr beicio. 2. Adeiladu wal concrid newydd i ddisodli'r caergawellau presennol gan ddilyn ôl-troed y wal mor presennol. 3. Ail-adeiladu llithrfa. 4. Codi arglawdd bridd. 5. Gosod 2 giât llifogydd. 6. Codi uchder rhan o  ffordd Lon Glandŵr ynghyd a chodi wal goncrid newydd. Construction of flood defence in the Hirael area of Bangor to include:- 1. Improvements to the cycle path. 2. Construction of a new concrete wall to displace the existing gabions following the footprint of the existing sea wall. 3. Re-construct slipway. 4. Construction of earth bund. 5. Install 2 flood gates. 6. Raise height of part of Glandwr Road together with erecting a new concrete wall.   
Applicant:
Emyr Gareth (Cyngor Gwynedd)
Agent:
Elin Roberts (YGC)
Location:
Arfordir Bae Hirael,, Bangor, LL57 1AD
Grid Reference:
258703.65, 372791.93
Ward:
Hirael (Bangor)
Parish / Community:
Bangor
Officer:
Idwal Williams
Decision Level:
Pwyllgor Cynllunio / Planning Committee
Application Status:
Decision Issued
Received Date:
07-12-2021
Valid Date:
07-12-2021
Expiry Date:
28-02-2022
Extension Of Time:
Yes
Extension Of Time Due Date:
28-02-2022
Planning Performance Agreement:
No
Planning Performance Agreement Due Date:
Proposed Committee Date:
Actual Committee Date:
Decision Issued Date:
13-06-2022
Decision:
Approved with Conditions
Appeal Reference:
Appeal Status:
Appeal External Decision:
Appeal External Decision Date:
 

  Location