E-bost
 

  Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C21/1174/11/LL
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
Adeiladu amddiffynfa llifogydd yn ardal Hirael o Fangor i gynnwys:- 1. Gwelliannau i'r llwybr beicio. 2. Adeiladu wal concrid newydd i ddisodli'r caergawellau presennol gan ddilyn ôl-troed y wal mor presennol. 3. Ail-adeiladu llithrfa. 4. Codi arglawdd bridd. 5. Gosod 2 giât llifogydd. 6. Codi uchder rhan o  ffordd Lon Glandŵr ynghyd a chodi wal goncrid newydd. Construction of flood defence in the Hirael area of Bangor to include:- 1. Improvements to the cycle path. 2. Construction of a new concrete wall to displace the existing gabions following the footprint of the existing sea wall. 3. Re-construct slipway. 4. Construction of earth bund. 5. Install 2 flood gates. 6. Raise height of part of Glandwr Road together with erecting a new concrete wall.   
Ymgeisydd:
Emyr Gareth (Cyngor Gwynedd)
Asiant:
Elin Roberts (YGC)
Cyfeiriad:
Arfordir Bae Hirael,, Bangor, LL57 1AD
Cyfeirnod Grid:
258703.65, 372791.93
Ward:
Hirael (Bangor)
Parish / Cymuned:
Bangor
Swyddog:
Idwal Williams
Lefel Penderfyniad :
Pwyllgor Cynllunio / Planning Committee
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
Dyddiad Derbyn:
07-12-2021
Dyddiad Dilys:
07-12-2021
Dyddiad Dod I Ben:
28-02-2022
Estyniad Amser :
Yes
Estyniad Dyddiad Cau:
28-02-2022
Cytundeb Perfformiad Cynllunio:
No
Dyddiad Cau Cytundeb Perfformiad Cynllunio:
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad Pwyllgor:
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
13-06-2022
Penderfyniad:
Caniatawyd gyda Amodau
Cyfeirnod Apêl:
Statws Apêl:
Apelio Penderfyniad Allanol:
Apelio Dyddiad Penderfyniad Allanol:
 

  Cyfeiriad