Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C19/0323/11/LL
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
Addasu'r llawr cyntaf a'r ail ar gyfer 8 uned breswyl hunan gynhaliol ynghyd a newidiadau i edrychiad blaen yr adeilad / Conversion of first and second floor into 8 self-contained residential units together with alterations to the front elevation of the building
Penderfyniad:
Caniatawyd gyda Amodau
Ymgeisydd:
(Gwelir Ffurflen Gais / See Application Form)
Lleoliad:
233-235, Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL571PA
Cyfeirnod Grid:
258178, 372051
Ward:
Deiniol (Bangor)
Cymuned:
Bangor
Swyddog:
Idwal Williams
Dyddiad Derbyn:
28-03-2019
Dyddiad Dilys:
28-03-2019
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
01-07-2019
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho / Gweld
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynlluniau_Llawr_Presennol_-_Existing_Floor_Plans.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynlluniau_Llawr_Bwriedig_-_Proposed_Floor_Plans.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Adroddiad_Pwyllgor_-_Committee_Report.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Dyfarniad_-_Decision.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Edrychiadau_Presennol_-_Existing_Elevations.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Safle_Bwriedig_wedi_Disodli_-_Superseded_Proposed_Site_Plan_03.05.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Ffurflen_Gais_-_Application_Form.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Datganiad_Dyluniad_a_Mynedfa_-_Design_&_Access_Statement.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Tai_Strategol_05.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Safle_Presennol_-_Existing_Site_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Dwr_Cymru_11.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Polisi_Cynllunio_28.05.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Lleoliad_-_Location_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Datganiad_Cymunedol_a_Ieithyddol_-_Community_&_Linguistic_Statement_07.05.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Iaith_12.06.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Polisi_Cynllunio_09.05.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_CNC_18.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Trafnidiaeth_04.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Datganiad_Tai_Fforddiadwy_a_Cymysg_Tai_-_Affordable_Housing_&_Housing_Mix_Statement_07.05.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Edrychiadau_Bwriedig_-_Proposed_Elevations.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Cyngor_Dinas_Bangor_16.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Safle_Bwriedig_Diwygiedig_-_Revised_Proposed_Site_Plan_03.05.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Gwybodaeth_Ychwanegol_-_Additional_Information_07.05.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho