Application Details

Application Reference Number:
C19/0306/03/DA
Application Type:
Non-Material Amendment
Proposal:
Diwygiad ansylweddol i ganiatad rhif C13/0288/03/LL er mwyn adeiladu estyniad llai gyda gorffeniad rendr gwyn yn lle carreg naturiol fel y caniatawyd/ Non material amendment to approval C13/0288/03/LL in order to construct a smaller extension with white rendr instead of natural stone finish as approved.
Decision:
Approved with Conditions
Applicant:
(Gwelir Ffurflen Gais / See Application Form)
Location:
3 Pant yr Onnen, Ffordd Glanypwll, Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3LN
Ward:
Community:
Officer:
Elfyn Williams
Received Date:
27-03-2019
Valid Date:
08-04-2019
Proposed Committee Date:
Decision Issued Date:
12-06-2019
Application Status:
Decision Issued
 

Documents

Document Type Description Thumbnail Download/View
Online public document Cynllun_Safle_-_Site_Plan.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document Decision_Notice.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document Edrychiadau_Bwriedig_-_Proposed_Elevations.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document Edrychiadau_Presennol_-_Existing_Plans.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document Application_Form_NPD.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document Cynllun_Lleoliad_-_Location_Plan.pdf Sorry, no preview available Download