Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C19/0306/03/DA
Math o Gais:
Diwygiad Ansylweddol
Bwriad:
Diwygiad ansylweddol i ganiatad rhif C13/0288/03/LL er mwyn adeiladu estyniad llai gyda gorffeniad rendr gwyn yn lle carreg naturiol fel y caniatawyd/ Non material amendment to approval C13/0288/03/LL in order to construct a smaller extension with white rendr instead of natural stone finish as approved.
Penderfyniad:
Caniatawyd gyda Amodau
Ymgeisydd:
(Gwelir Ffurflen Gais / See Application Form)
Cyfeiriad:
3 Pant yr Onnen, Ffordd Glanypwll, Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3LN
Ward:
Cymuned:
Swyddog:
Elfyn Williams
Dyddiad Derbyn:
27-03-2019
Dyddiad Dilys:
08-04-2019
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
12-06-2019
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Safle_-_Site_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Decision_Notice.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Edrychiadau_Bwriedig_-_Proposed_Elevations.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Edrychiadau_Presennol_-_Existing_Plans.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Application_Form_NPD.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Lleoliad_-_Location_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho