Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C19/0305/03/LL
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
Estyniad cefn deulawr a lolfa haul ochr / Two storey rear extension and side conservatory
Penderfyniad:
Gwrthodwyd
Ymgeisydd:
(Gwelir Ffurflen Gais / See Application Form)
Lleoliad:
1, Bron Ddwyryd, Blaenau Ffestiniog, LL41 3EN
Cyfeirnod Grid:
270480, 345349
Ward:
Diffwys & Maenofferen
Cymuned:
Ffestiniog
Swyddog:
Elfyn Williams
Dyddiad Derbyn:
27-03-2019
Dyddiad Dilys:
24-04-2019
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
30-07-2019
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho / Gweld
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended__Proposed_Plan_31.05.19.jpg Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Priffyrdd_29.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Plans_1.jpg Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Plans_2.jpg Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Adroddiad_Dirprwyedig.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Cyngor Tref 13.05.19.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Location_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Proposed_Plan_Superseded_31.05.19.jpg Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Plans_3.jpg Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Application_Form_NPD.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Dyfarniad_Cynllunio.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Penderfyniad_Apel_-_Appeal_Decision.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho