Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C19/0279/22/LL
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
Cais llawn i osod 4 pabell 'saffari', 1 adeilad 'sauna' ynghyd a gwaith cysylltiol/ Full application to site 4 no.safari tents, 1 sauna building and other associated works
Penderfyniad:
Gwrthodwyd
Ymgeisydd:
(Gwelir Ffurflen Gais / See Application Form)
Lleoliad:
Tir yn / Land at Tal Y Maes Mawr, Nebo, Caernarfon, LL546RY
Cyfeirnod Grid:
248095, 350945
Ward:
Llanllyfni
Cymuned:
Llanllyfni
Swyddog:
Glyn Llewelyn Gruffudd
Dyddiad Derbyn:
25-03-2019
Dyddiad Dilys:
27-03-2019
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
14-06-2019
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho / Gweld
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Water_Plan_PLA0041527.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Dwr Cymru 03.04.19.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwaday_Bioamrywiaeth_04.04.19_.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Safle_a_Thrawsdoriadau_Bwriedig_Diwygiedig_-_Revised_Proposed_Site_Plan_&_Sections_30.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_CNC_25.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Coed_07.05.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Safle_Bwriedig_gyda_Lluniau_-_Proposed_Site_Plan_with_Photos.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Dwr_Cymru_03.04.19.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynlluniau_Pebyll_Bwriedig_-_Proposed_Tent_Plans.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Trwyddedu_11.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Trwyddedu_11.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Planning Statement - FINAL.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Application_Form_Superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Gwasanaeth Tan 05.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Safle_a_Thrawsdoriadau_Bwriedig_wedi_Disodli__-_Superseded_Proposed_Site_Plan_&_Sections_30.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Trafnidiaeth_04.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Safle_a_Thrawsdoriadau_Presennol_-_Existing_Site_Plan_&_Sections.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Application_Form.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau CNC 25.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Lleoliad_-_Location_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Cyngor_Cymuned_10.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein sylwadau_bio.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Gwasanaeth_Tan_05.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho