Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C19/0224/11/LL
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
Cais ol-weithredol i ddymchwel cegin a ystafell wydr is-safonol yng nghefn yr eiddo ac adeiladu estyniad cefn unllawr / Retrospective application for the demolition of sub-standard kitchen and conservatory at the rear of the property and construction of a single storey rear extension
Penderfyniad:
Gwrthodwyd
Ymgeisydd:
(Gwelir Ffurflen Gais / See Application Form)
Lleoliad:
23, Belmont Road, Bangor, LL572HY
Cyfeirnod Grid:
256711, 371382
Ward:
Glyder (Bangor)
Cymuned:
Bangor
Swyddog:
Paula Caroline Evans
Dyddiad Derbyn:
08-03-2019
Dyddiad Dilys:
08-03-2019
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
07-05-2019
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho / Gweld
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Plans.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Decision.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Pre_Planning_Drawings.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Location_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Dyfarniad_Cynllunio.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Pre-application_form_-_NPD.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Priffyrdd_-_13.03.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Application_Form_-_NPD.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Adroddiad_Dirprwyedig.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein 001._Existing_Floorplans.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Penderfyniad_Apel_Appeal_Decision_22.08.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho