Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C19/0149/46/LL
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
Dymchwel adeilad allanol a chodi estyniad unllawr ar y t"} ac addasu adeilad allanol yn 2 uned wyliau / Demolish existing outbuilding and construct a single storey extension to dwelling and conversion of outbuilding into 2 holiday units
Penderfyniad:
Gwrthodwyd
Ymgeisydd:
(Gwelir Ffurflen Gais / See Application Form)
Lleoliad:
Congl y Cae, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd LL538NL
Cyfeirnod Grid:
221751, 333549
Ward:
Tudweiliog
Cymuned:
Tudweiliog
Swyddog:
Medi Emlyn Davies
Dyddiad Derbyn:
18-02-2019
Dyddiad Dilys:
18-02-2019
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
09-07-2019
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho / Gweld
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Adroddiad_Dirprwyedig.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Edrychiadau_Bwriedig_Adeilad_Allanol_-_Proposed_Outbuilding_Elevations.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Dwr Cymru - 21.02.19.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Dyfarniad_Cynllunio.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Bioamrywiaeth_-_dim_angen_adroddiad_16.10.18.docx Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynlluniau_Llawr_a_Trawsdoriad_Bwriedig_Adeilad_Allanol_-_Proposed_Outbuilding_Floor_&_Roof_Plans_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Safle_Bwriedig_-_Proposed_Site_Plan_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynlluniau_Llawr_Presennol_Ffermdy_-_Existing_Farmhouse_Floor_Plans_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Access_Statement_-_08.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Lleoliad_-_Location_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Penderfyniad_Apel_Appeal_Decision_23.09.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Cyngor Cymuned Tudweiliog - 15.05.19.rtf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Edrychiadau_Presennol_Ffermdy_-_Existing_Farmhouse_Elevations.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynlluniau_Llawr_a_Trawsdoriad_Bwriedig_Ffermdy_-_Proposed_Farmhouse_Floor_Plans_&_Sections_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Safle_Bwriedig_-_Proposed_Site_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Uned priffyrdd - 01.05.19.rtf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Gwrthwynebiad_CC_Tudweiliog_11.03.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Economi_a_Thwristiaeth_1.5.19.docx Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein ApplicationFormNoPersonalData_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Application_Form_-_09.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Arolwg_Topograffeg_-Topographical_Survey.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Planning_Statement_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Planning_Statement_-_08.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Access_Statement_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Edrychiadau_Bwriedig_Ffermdy_-Proposed_Farmhouse_Elevations_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau CNC - 27.02.19.rtf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Plan_-_Proposed_Outbuilding_Elevations_-_02.05.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Edrychiadau_a_Cynlluniau_Llawr_Presennol_Adeilad_Allanol_-_Existing_Outbuilding_Floor_Plans_&_Elevations_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynlluniau_Llawr_a_Trawsdoriad_Bwriedig_Ffermdy_-_Proposed_Farmhouse_Floor_Plans_&_Sections_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Ymateb_GAPS_12.03.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Plans_-_25.03.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Edrychiadau,_Trawsdoriad_a_Cynllun_To_Presennol_Adeilad_Allanol_-_Existing_Outbuilding_Elevations,_Crossections_&_Roof_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Adroddiad_Adeileddol_-_Structural_Report.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Proposed_Site_Plan_-_09.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho