Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C19/0014/19/LL
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
Cais llawn i godi 29 uned preswyl ynghyd a thirlunio, parcio, creu mynedfa newydd ag ardal cyhoeddus agored / Full application for the provision of 29 residential units with associated landscaping, parking, the creation of a new entrance and an area of public open space
Penderfyniad:
Caniatawyd gyda Amodau
Ymgeisydd:
(Gwelir Ffurflen Gais / See Application Form)
Lleoliad:
Tir ger / Land at Lon Cefnwerthyd, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL552UD
Ward:
Cymuned:
Swyddog:
Glyn Llewelyn Gruffudd
Dyddiad Derbyn:
07-01-2019
Dyddiad Dilys:
07-01-2019
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
10-07-2019
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho / Gweld
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein PEA and Hedgerow Assessment - UES.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Polisi_29.01.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Gwasanaeth_Tan_13.03.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_(2).pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein L.13-P1_Block_Type_3_-_Tegid_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Polisi_29.01.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein L.05-P2_Site_Sections_-_2_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Landscape_Scheme_Plan_-_26.03.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Proposed_Section_104_Drainage_Layout_-_18.01.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein L.02-P1 Existing Site Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein L.01-P1 Location Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Community and Linguistic Impact Assessment - Watkin Jones Homes.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Decision_Notice.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau CNC - 31.01.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein PS.01-P1 Indicative Street Visual 1.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein L.11-P1_Block_Type_2.1_-_Colwyn_-_superseded_.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Pre-Application Consultation Report (Part 1).pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Priffyrdd_-_19.02.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Additional_Information_-_WJ_Responses_following_Planning_Committee_on_29.04.19_-_17.05.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein L.04-P2_Site_Sections_-_1_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Llywodraeth_Cymru_17.01.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Pre-Application Consultation Report (Part 2).pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Transport Statement - ADL.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein L.16-P1_Block_Type_6_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau GAPS - 22.03.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Landscape_Scheme_-__The_Ark_Company_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein L.10-P1_Block_Type_1_-_Gwynant_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Priffyrdd_-_21.05.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein L.12-P1_Block_Type_2.2_-_Colwyn_-_superseded_.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Additional_Information_GAT_Report_15.03.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Proposed_Section_104_Drainage_Layout_-_supersed.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Additional_Information_-_Consideration_of_Responses_following_Statutory_Consultation_Period_-_11.03.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein SYlwadau Uned Bioamrywiaeth - 04.03.19.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cais-Application_NPD.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Dwr_Cymru_18.01.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Drainage_Strategy_-_25.06.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Additional_Information_-_Drainage_Response_-_15.03.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Additional_Information_-_Affordable_Housing_Statement_-_Watkin_Jones_Homes_-_14.01.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein L.15-P1_Block_Type_5_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein L.17-P1_Example_Garage_-_superseded_.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Priffyrdd_-_15.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Design_and_Access_Statement_Rev_C_-_14.01.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Plans_-_18.06.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein L.50-P1 Boundary Details.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein 00318 - EL (95) 01 - C - Proposed Section 104 Drainage Layout.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein L.51-P1_Boundary_Locations_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Cyngor_Cymuned_Bontnewydd_-_29.01.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Plans_-_11.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Planning_Statement_(Rev_C)_-_Watkin_Jones_Homes_-_14.01.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Additional_Information_-_SK.12-P2_Sketch_Section_-_17.05.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Drainage_Stratergy_-_superseded_.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Uned Draenio - 21.01.19.rtf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Application_Form_-_NPD.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Swyddog_Tan_-_17.01.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein L.14-P1_Block_Type_4_-_Ogwen_-_superseded_.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein D01.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Planning_Statement_(Rev_B)_-_Watkin_Jones_Homes_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Drainage_Stratergy_-_Cadarn_(Rev_G)_-_14.01.19_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Uned Bioamrywiaeth - 02.04.19.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Design_and_Access_Statement_Rev_B(1)_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Plans_-_17.05.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Site_Location_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein L.03-P1_Proposed_Site_Plan_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho