Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C18/1133/14/LL
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
Gosod 25 caban gwyliau ar gyfer defnydd gwyliau trwy'r flwyddyn yn lle 32 llain carafan teithiol / Replacing 32 touring caravan pitches with 25 holiday lodges for year round holiday use
Penderfyniad:
Caniatawyd gyda Amodau
Ymgeisydd:
(Gwelir Ffurflen Gais / See Application Form)
Lleoliad:
Cwm Cadnant Valley, Llanberis Road, Caernarfon, LL552DF
Cyfeirnod Grid:
248652, 362763
Ward:
Peblig (Caernarfon)
Cymuned:
Caernarfon
Swyddog:
Aneurin Rhys Roberts
Dyddiad Derbyn:
06-12-2018
Dyddiad Dilys:
06-12-2018
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
09-07-2019
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho / Gweld
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Uned Polisi - 07.01.19.docx Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Location_Plan_.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Swyddog Tan - 04.01.19.docx Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Additional_Information_Proposed_site_plan_-_05.04.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Cyngor_Tref_Caernarfon_-_17.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Uned Iechyd - 07.06.19.Doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Proposed_Site_Plan_-_30.05.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Swyddog_Coed_22.05.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Priffyrdd_-_19.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Uned Rheoli Risg Llifogydd - 09.01.19.rtf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Adroddiad_Dirprwyedig.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Additional_Information_-_Cwm_Cadnant_Biosecurity_guidelines_-_18.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau CADW - 21.03.19.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_CNC_08_01_2019.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Plans.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_CNC_08_01_2019.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Klargester_Pumping_Stations.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Additional_Information_-_Cwm_Cadnant_T17_-_05.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Proposed_Site_Plan_-_25.02.19_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_YGC_Llifogydd_ac_Erydiad_17.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Tree_root_protection_survey.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Iechyd_-_13.05.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Uned Bioamrywiaeth - 16.05.19.rtf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Cyngor_Tref_Caernarfon_-_09.01.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Dwr Cymru - 20.03.19.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Additional_Information_-_Cwm_Cadnant_Biosecurity_Risk_Assessment_18.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Iechyd_-_11.01.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Additional_Infomation_-_Cwm_Cadnant_Bats_RAM_statement_18.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Proposed_Site_Plan_-_05.01.19_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Cyngor_Tref_Caernarfon_-_20.03.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Additional_Information_-_Cwm_Cadnant_Badger_RAM_statement_18.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Proposed_Site_Plan_-_05.04.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Dyfarniad_Cynllunio.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Flood_risk_study.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Application_Form_-_NPD.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Uned Iechyd - 28.02.19.Docx Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Tree_Condition_Survey_-_05.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Additional_Information_-_Cwm_Cadnant_Reptile_RAM_statement_18.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau CNC - 24.01.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cwm_Cadnant_Valley_TPP_-_05.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_YGC_23.01.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Dwr Cymru - 10.04.19.rtf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Justification_Statement.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau CNC - 19.03.19.rtf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Uned Coed - 04.02.19.docx Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Additional_Information_-_Cwm_Cadnant_GCN_RAM_statement_18.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Dwr Cymru - 24.11.18.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Additional_Information_-_Cwm_Cadnant_Biosecurity_RA_MS_-_18.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Uned Bioamrywiaeth - 18.02.19.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho