Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C18/1015/25/LL
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
Creu cae chwarae 3ydd cenhedlaeth gan gynnwys mynedfa / man cynhesu corff, creu llain galed ar gyfer gosod eisteddle a man storio cyfarpar, creu ffyrdd a llwybrau, codi llifoleuadau ac ehangu maes parcio / Construction of 3rd generation sports pitch including entrance / warm up area, creation of hardstanding for siting of a stand and kit storage area, creation of roads and paths, erection of floodlights and extension of car park
Penderfyniad:
Caniatawyd gyda Amodau
Ymgeisydd:
(Gwelir Ffurflen Gais / See Application Form)
Lleoliad:
Treborth Playing Fields, Ffordd Treborth, Treborth, Bangor, LL57 2RQ
Ward:
Cymuned:
Swyddog:
Aneurin Rhys Roberts
Dyddiad Derbyn:
02-11-2018
Dyddiad Dilys:
02-11-2018
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
22-01-2019
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho / Gweld
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Asesiad_Effaith_Coedyddiaeth_a_Datganiad_Dull_-_Arboricultural_Impact_Assessment_&_Method_Statement.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Adroddiad_Strategaeth_Draenio_-_Drainage_Strategy_Report.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Biomrywiaeth_17.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_CADW.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Dyfarniad_Cynllunio_Fersiwn_2.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Arolwg_Ecolegol_-_Ecological_Survey.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Adroddiad_Swyddog.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Cyngor_Cymuned_Pentir_02.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Lleoliad_-_Location_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Trawsdoriad_-_Cross_Section_2.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Priffyrdd_-_19.11.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_CNC_14.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Datganiad_Dyluniad_a_Mynediad_-_Design_&_Access_Statement.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Asesiad_Tirlun_-_Landscape_Assessment.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Bioamrywiaeth_07.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Llifoleuadau_-_Flood_Lights.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Adolygiad_Tirlun_-_Supplementary_Landscape_Review.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Gosodiad_Goleuadau_-_Lighting_Layout.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Gosodiad_Cyffredinol_-_General_Arrangement.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Asesiad_Effaith_Golau_-_Lighting_Impact_Assessment.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Chwaraeon_Cymru_19.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Ffurlfen_Gais_-_Application_Form.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Adroddiad_Ymgynghoriad_Cyn_Cais_-_Pre-Application_Consultation_Report.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Dwr_Cymru.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_YGC.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Netwrok_Rail_29.11.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Edrychiadau_Eisteddle_-_Grandstand_Elevations.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Trawsdoriad_-_Cross_Section_1.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Trafnidiaeth_Llywodraeth_Cymru_27.11.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho