Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C18/0767/25/LL
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
Lleoli 39 uned llety gwyliau / Siting of 39 holiday accomodation units
Penderfyniad:
Asiant:
Mr Jamie Bradshaw (Owen Devenport Ltd)
Ymgeisydd:
Messrs S, Clapperton & R Cross (Coed y Wern Ltd)
Cyfeiriad:
Land At Coed Wern, Bangor, LL57 4BE
Cyfeirnod Grid:
258840, 368391
Ward:
Tregarth & Mynydd Llandygai
Cymuned:
Llandygai
Swyddog:
Idwal Williams
Dyddiad Derbyn:
14-08-2018
Dyddiad Dilys:
15-08-2018
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
Statws y Cais:
Ar y gweill
 

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Datganiad_Cefnogi_Cais_Diwygiedig_-_Revised_Planning_Support_Statement_16.10.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Datganiad_Cefnogi_Cais_wedi_Disodli_-_Superseded_Planning_Support_Statement_16.10.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Additional_Information_-_Historical_Status_and_Value_of_Coed_y_Wern_16.10.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Dwr_Cymru_17.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Draenio_Tir_11.06.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Trafnidiaeth_Llywodraeth_Cymru_19.09.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Lleoliad_-_Location_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Swyddog_Carafanau_26.09.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_CADW_12.09.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Bioamrywiaeth_07.05.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Gosodiad_Safle_Bwriedig_Diwygiedig_-_Revised_Proposed_Site_Layout_16.10.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Cabin_Bwriedig_-_Proposed_Cabin_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Trawsdoriad_Presennol_-_Existing_Cross_Sections.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Gwybodaeth_Ychwanegol_-_Additional_Information_Drainage_Report_03.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Trafnidiaeth_14.11.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Gwybodaeth_Ychwanegol_-_Additional_Information_Water_Conservation_Strategy_03.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Swyddog_Coed_07.05.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Gosodiad_Safle_Bwriedig_wedi_Disodli_-_Superseded_Proposed_Site_Layout_16.10.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Gwrthwynebiad_Cyngor_Cymuned_Llandygai_01.10.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Ffurflen_Gais_Diwygiedig_-_Revised_Application_Form_16.10.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Asesiad_Trafnidiaeth_-_Transport_Assessment.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Cyngor_Cymuned_01.10.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Adroddiad_Ymgynghoriad_Cyn_Cais_-_Pre-Application_Consultation_Report.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Datganiad_Dyluniad_a_Mynedfa_wedi_Disodli_-_Superseded_Design_&_Access_Statement_16.10.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Gwybodaeth_Ychwanegol_-_Additional_Information_Community_and_Linguistic_Statement_03.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Aesiad_Canlyniadau_Llifogydd_-_Flood_Consequences_Assessment.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Adroddiad_Cynefinoedd_a_Rhywogaethau_a_Warchodir_-_Habitat_&_Protected_Species_Report.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Dwr_Cymru_24.09.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Arolwg_Topograffig_Presennol_-_Existing_Topographic_Survey.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_CNC_26.09.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_CNC_12.12.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Ffurflen_Gais_wedi_Disodli_-_Superseded_Application_Form_16.10.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Letter_from_Hoseasons.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Adroddiad_Coed_-_Tree_Report.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Draenio_Dwr_Gwyneb_-_Surface_Water_Drainage_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Datganiad_Dyluniad_a_Mynedfa_Diwygiedig_-_Revised_Design_&_Access_Statement_16.10.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho