Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C18/0520/44/LL
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
Cais ar gyfer dymchwel yr adeilad presennol a chodi gwesty gyda ty bwyta a bar atodol ynghyd a newidiadau i'r fynedfa, creu llecynnau parcio a thirlunio a darparu lle biniau (cynllun diwygiedig) / Application for the demolition of existing building and erection of hotel with ancillary restaurant and bar together with associated works including alterations to existing vehicular access, creation of parking spaces, landscaping and provision of bin store (revised scheme)
Penderfyniad:
Caniatawyd gyda Amodau
Ymgeisydd:
(Gwelir Ffurflen Gais / See Application Form)
Lleoliad:
Ty Moelwyn, Britannia Terrace, Porthmadog, Gwynedd LL49 9AB
Cyfeirnod Grid:
257225, 338424
Ward:
Porthmadog (Dwyrain)
Cymuned:
Porthmadog
Swyddog:
Glyn Llewelyn Gruffudd
Dyddiad Derbyn:
15-06-2018
Dyddiad Dilys:
04-07-2019
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
25-10-2019
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho / Gweld
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Gwasanaeth_Tan_ac_Achub_-_20.06.2018.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Polisi_Cynllunio_-_18.07.2018.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_CNC_09.08.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein 16039-C4C-B0-ZZ-A1-97-DR-00-003_A_Vehicle Tracking Analysis_16.5m Articulated Vehicle.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Water Conservation Statement Draft for PAC 28.03.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Polisi_Cynllunio_ar_y_Cyd_-_20.07.2018.docx Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein C1249-200A_Proposed_Drainage_Layout.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Design_and_Access_Statement_-_04.07.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_YGC_Draenio_Tir_19.09.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Ty Moelwyn Porthmadog Heritage Impact Statement v3 05.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein 20180077jt_C1249_Transport_Statement_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Dwr_Cymru_30.07.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Priffyrdd_-_09.08.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Additional_Information__HIA_addendum_ISSUE_V1.0_-_04.07.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Cyngor_Tref_Porthmadog_-_04.08.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein 2018-06-13_3821_FCA_Final_v1.1_-_rec,_21.06.2018.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Transport_statement_Rev_A_04.07.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_WLS_for_Planning_app_ISSUE_V4.0_-_04.07.19_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Ty_Moelwyn_Bat_Report_-_04.07.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_CADW_-_22.06.2018.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Committee_Report.docx.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Location_Plan_-_04.07.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein 2017.041 PS for Planning app ISSUE V2.0 26.05.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Uned Bioamrywiaeth - 05.08.19.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Gwarchod_y_Cyhoedd_19-9-18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Application_Form_-_04.07.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein 183040_020718.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Plans_-_04.07.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Additional_Information_-_Photos_-__04.07.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Welsh_Language_Statement_-_10.09.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Adroddiad_Pwyllgor.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_CADW_07.08.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Comprehensive Energy Statement 28.03.18.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Dwr_Cymru_29.08.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein 183040_020718.jpg Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Plans_-_15.06.18_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Dyfarniad_Cynllunio_-_Decision_Notice.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_GAPS__08.08.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein 2017.041_Need_and_sequestial_assessment_for_planning_app_ISSUE_V2.0_23.05.18_-_supersed.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Swyddog Tan - 25.07.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein 20171012_Ty_Moelwyn_Bat_Report_FINAL_May_2018_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Cyngor_Tref_Porthmadog_-_10.07.2018.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Dwr_Cymru_-_31.07.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Phase_1_&_2_Site_Investigation_Porthmadog_Rev_A.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein e-bost_Sylwadau_Gareth_Roberts_Uwch_Beiriannydd_Rheolaeth_Datblygu_-_08-08-18.msg Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Need_and_sequestial_assessment_for_planning_app_ISSUE_V3.0_-_04.07.19.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein 16039_Design_and_Access_Statement_v3_-_superseded.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Cyfoeth_Naturiol_23.07.18_Natural_Resources.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho