Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C18/0439/01/LL
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
Newid defnydd neuadd eglwys i storfa cyffredinol ynghyd a ffurfio lle parcio a troi/ Change of use of church hall to general storage together with formation of parking and turning area.
Penderfyniad:
Gwrthodwyd
Ymgeisydd:
(Gwelir Ffurflen Gais / See Application Form)
Cyfeiriad:
Village Hall, Station Road, Fairbourne, Gwynedd LL38 2AQ
Cyfeirnod Grid:
261584, 312929
Ward:
Llangelynnin
Cymuned:
Arthog
Swyddog:
Elfyn Williams
Dyddiad Derbyn:
18-05-2018
Dyddiad Dilys:
25-05-2018
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
26-09-2018
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein CYNLLUN_DIWYGIEDIG-REVISED_PLAN__18.010.04_17.07.2018.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein CYNLLUN__DIWYGIEDIG-AMENDED_PLAN_-_18.010.01_Rev_A_-_20.07.2018.jpg Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Floor plan as existing..pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_CNC_-_21.06.2018.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Adroddiad_Swyddog..pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein CYNLLUN_DIWYGIEDIG-AMENDED_PLAN_-_18.010.03_Rev._A_-_17.07.2018.jpg Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein DISODLI_CYNLLUN_-_PLAN_SUPERSEDED_18.010.01_-_17.07.2018.jpg Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau Bioamrywiaeth.docx Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_CADW_-_rec._11.06.2018.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Trafnidiaeth_-_07.06.2018.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Design and access statement.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Decision_Notice.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwdau_Dwr_Cymru_-_15.06.2018.msg Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein DISODLI_CYNLLUN_-_PLAN_SUPERSEDED_-_18.010.02_-_17.07.2018.jpg Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein ApplicationFormNoPersonalData.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Cyngor_Cymuned_Arthog_-_07.06.2018.msg Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho