Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C17/0684/32/AC
Math o Gais:
Diddymu/Amrywio Amod(au)
Bwriad:
Rhyddhau amod 12 o ganiatad cynllunio C16/0849/32/LL sy'n gofyn am gyflwyno a chytuno cynllun rheoli pla / Discharge condition 12 of planning permission C16/0849/32/LL that requires the submission and approval of a pest control plan
Penderfyniad:
Caniatawyd (Heb Amodau)
Ymgeisydd:
(Gwelir Ffurflen Gais / See Application Form)
Cyfeiriad:
Crugeran, Sarn, Pwllheli, LL538DT
Cyfeirnod Grid:
224306, 332066
Ward:
Botwnnog
Cymuned:
Botwnnog
Swyddog:
Gwenan Jones
Dyddiad Derbyn:
14-07-2017
Dyddiad Dilys:
14-07-2017
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
16-09-2017
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein ApplicationFormNoPersonalData.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein R Parry Pest Control Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Decision.docx Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein 35-Crugeran poultry unit-2016-07-18-GD-MZ35-Crugeran-01-Location Plan A3.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein COP-for-control-of-rodent.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho