Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C14/0645/22/MW
Math o Gais:
Mwynau
Bwriad:
Ail gyflwyniad o gais blaenorol a wrthodwyd i symud deunydd o ddyddodion gweithio mwynau ynghyd a gwaith prosesu cysylltiol/Re-submission of a previously refused application for the removal of material from a mineral working deposit together with ancillary processing operations
Penderfyniad:
Gwrthodwyd
Ymgeisydd:
(Gwelir Ffurflen Gais / See Application Form)
Cyfeiriad:
Tomen Llechi Dolbebin Slate Tip, Talysarn, Caernarfon, Gwynedd
Cyfeirnod Grid:
248998, 352385
Ward:
Llanllyfni
Cymuned:
Llanllyfni
Swyddog:
Dafydd Gareth Jones
Dyddiad Derbyn:
09-07-2014
Dyddiad Dilys:
10-07-2014
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
14-01-2015
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein (AR)_01_-_Archaeological_Report.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein ymateb_Trafnidiaeth_14.07.2014.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein ymateb_SP_Energy_Networks_06.08.14.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein (92)_01_-_Site_Sections.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein YMATEB_GWARCHOD_Y_CYHOEDD_15_12_2014.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Syl_CNC-NRW_Obs._12-12-14.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein ymateb_GyC_05.08.14.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein (AS)_01_-_ASIDOHL_Assessment.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Standard_Minerals_Application_Form-_09.07.2014.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein (90)_01_-_Existing_Site_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Sylwadau_Uned_Bio_-_15.12.14.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Syl_Cyng._Cymuned_Llanllyfni_Comm._Council_Obs._31-07-14.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein DIWYGIEDIG_-_METHOD_STATEMENT.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein D01.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein DIWYGIEDIG_Partneriaeth_Ap_Thomas_Cyf.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein (91)_01_-_Proposed_Site_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein ymateb_Trafnidiaeth_14.07.2014.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Datganiad_Cynllunio.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein (NIA)_01_-_Noise_Impact_Assessment_09.07.2014.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Safle_Bwriededig_(91)_02_E_10.07.2014.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Form_22-_09.07.2014.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein DIWYGIEDIG_Caulmert_Report.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Adroddiad_Pwyllgor_12.01.15.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein e-bost_ymateb_Gareth_Lloyd_Parc_Cened_Eryri_30.07.14.msg Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Covering_Letter_and_Form_25_-_Notice_of_Application-_09.07.14.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein ymateb_FF_Muscroft_Iechyd_Amgylchedd_rec_07.08.2014.msg Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein (DIA)_01_-_Dust_Impact_Assessment.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein ymateb_Uned_Bioamrywiaeth_17.07.14.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein (ER)_01_-_Ecology_Report.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Cynllun_Lleoliad_(9-)_10.07.2014.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Adoption_of_SCREENING_OPINION_under_Reg_5_14.07.14.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein D01.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho