Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C13/0412/13/AM
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
CAIS AMLINELLOL AR GYFER CODI 69 O DAI, GAN GYNNWYS 20 UNED FFORDDIADWY / OUTLINE APPLICATION FOR THE ERECTION OF 69 DWELLINGS INCLUDING 20 AFFORDABLE UNITS
Penderfyniad:
Gwrthodwyd
Ymgeisydd:
(Gwelir Ffurflen Gais / See Application Form)
Cyfeiriad:
Tir/Land Maes Coetmor, Bethesda, Gwynedd, LL573NW
Cyfeirnod Grid:
262121, 368078
Ward:
Arllechwedd
Cymuned:
Llanllechid
Swyddog:
Glyn Llewelyn Gruffudd
Dyddiad Derbyn:
16-04-2013
Dyddiad Dilys:
26-04-2013
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
16-09-2015
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Appendix_5_240_min_100_year_plus_30.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Appendix_5_600_min_100_year_plus_30.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Appendix_7.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Linguistic_Impact_Statement_10-07-14.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Appendix_5_30_min_100_year_plus_30.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Bethesda_Note_10-07-14.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein ADRODDIAD_PWYLLGOR.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Appendix_5_Phase_1_Desk_Study_Drainage.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein 1117-01A_Planning_Layout_26.04.13.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Appendix_4.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Appendix_5_Surface_water_management_strategy.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Syl_BIO-Coed-BIO-Tree_Obs._04-06-15.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein affordable_housing_statement_April_2013_rev2_26.04.13.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Appendix_6.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Syl_Uned_Strategol_Tai-Housing_Unit_Strategy_Obs._04-06-15.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Phase_1_Habitat_Survey_28-05-15.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Appendix_5_PLANNING_DRAINAGE_LAYOUT.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Decision_+_Penderfyniad_3146479.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Appendix_5_120_min_100_year_plus_30.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein App_Form_Rev_2.PDF Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein D01.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Appendix_4_App_C_to_G.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Design_and_Access_Statement_Bethesda_Rev2_26.04.13.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Appendix_1_Site_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein A0019_Maes_Coetmor_DBA_1_0_16.08.13.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Appendix_5_60_min_100_year_plus_30.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Syl_Saesneg_BIO_English_Obs..doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Appendix_5_360_min_100_year_plus_30.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Appendix_4_App_A_to_B.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Appendix_1_Location_Plan_(1).pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Appendix_5_15_min_100_year_plus_30.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Appendix_3.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho