Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C11/0661/43/LL
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
DYMCHWEL PLAS PISTYLL A CODI 20 UNED GWYLIAU HYNAN GYNHALIOL YNGHYD A CODI 16 UNED GWYLIAU HYNAN GYNHALIOL YN LLE'R SAFLE CARAFANNAU PRESENNOL / DEMOLISH PLAS PISTYLL AND ERECT 20 SELF CATERING HOLIDAY UNITS TOGETHER WITH THE ERECTION OF 16 SELF CATERING HOLIDAY UNITS IN LIEU OF THE EXISTING STATIC CARAVAN SITE
Penderfyniad:
Caniatawyd gyda Amodau
Ymgeisydd:
(Gwelir Ffurflen Gais / See Application Form)
Cyfeiriad:
Plas Pistyll and Pistyll Caravan Park, Pistyll, Pwllheli, LL536LR
Cyfeirnod Grid:
232758, 342301
Ward:
Llanaelhaearn
Cymuned:
Pistyll
Swyddog:
Dyddiad Derbyn:
26-07-2011
Dyddiad Dilys:
18-08-2011
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
23-08-2012
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein P5_-_Proposed_Farm_Floor_and_Roof_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Landscape_Design_&_Access_Statement.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Location_Plan.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein P7_-_Proposed_Farm_Sect_Elevations.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein P1_-_Existing_Plans.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Archaeology_Report.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Planning_Statement.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein P9_-_Plas_North_and_South_Landscape.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein P3_-__Proposed_Site_Plan_110711.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein P4_-_Proposed_Plas_Levels_&_Roof_Plans.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein ApplicationFormNoPersonalData.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein D1.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Adroddiad.doc Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Plas_Pistyll_Mitigation_Strategy.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein NR_pistyll__character_assessment.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein P6_-_Proposed_Plas_Section.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein P10_-_Sketch_designs_Gwynedd_review.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Pistyll_Farm_BREEAM_report_DRAFT1.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein P8_-_Proposed_Plas_Elevation.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Plas_Pistyll_Bat_Survey.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Energy_Statement_-_Natural_Retreats_-_Amended.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Amended_Plan_-_09.11.11.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Plas_Pistyll_Mitigation_Strategy__Final_08.08.12.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Plas_Pistyll_Ecology_Report.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Supporting_Statement_LP_RJF_13_07_2011.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Community_and_Linguistic_Statement.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein P2_-__Site_Analysis_110711.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein PL_01_Design_and_Access_statement_Aug_2011.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein pre-assessment_reportfinal31.5.11.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein Section_106.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Dogfen Gyhoeddus Ar-lein NR_LP_Planning_Consult.pdf Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho