E-mail
 

  Application Details

Application Reference Number:
C22/0817/00/LL
Application Type:
Full Planning
Proposal:
Newid defnydd rhan o adeilad ynghyd ac adeiladu 2il lawr newydd i ddarparu llety gwyliau gwasanaethol (Dosbarth defnydd C1) ac sydd yn gweithredu gyda'r caffi presennol Change of use of part of building along with construction of a new 2nd floor to provide serviced accommodation (C1 Use Class) that functions with the existing cafe
Applicant:
Mr Stephen Ngo
Agent:
Mr Mark Bedder (BCD-A)
Location:
Bendi-gedig King Edwards Street, Barmouth, Gwynedd, LL42 1AD
Grid Reference:
261218.46, 315915.77
Ward:
Abermaw
Parish / Community:
Abermaw
Officer:
Gwenan Jones
Decision Level:
Dirprwyedig / Delegated
Application Status:
In Progress
Received Date:
02-09-2022
Valid Date:
09-09-2022
Expiry Date:
04-11-2022
Extension Of Time:
No
Extension Of Time Due Date:
Planning Performance Agreement:
No
Planning Performance Agreement Due Date:
Proposed Committee Date:
Actual Committee Date:
Decision Issued Date:
Decision:
Appeal Reference:
Appeal Status:
Appeal External Decision:
Appeal External Decision Date:
 

  Location