Application Details

Application Reference Number:
C21/0398/14/LL
Application Type:
Full Planning
Proposal:
Newid defnydd yr adeilad i ddefnydd cymysg o siopau ar y llawr daear a chreu 6 uned gwyliau hunan-gynhaliol ar y lloriau uchod / Change of use of building into mixed use with shops on ground floor and create 6 self-catering holiday units on the upper floors.
Applicant:
Mr Ancell (Cosgrove Restoration Ltd)
Agent:
Mr Dewi Williams (DEWIS)
Location:
Hen Safle Caernarfon Conservative Club, 1 Market Street, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RT
Grid Reference:
247799.3, 362830.83
Ward:
Menai (Caernarfon)
Parish / Community:
Caernarfon
Officer:
Eryl Williams
Decision Level:
Pwyllgor Cynllunio / Planning Committee
Application Status:
Decision Issued
Received Date:
22-04-2021
Valid Date:
29-04-2021
Expiry Date:
13-08-2021
Extension Of Time:
Yes
Extension Of Time Due Date:
13-08-2021
Planning Performance Agreement:
No
Planning Performance Agreement Due Date:
Proposed Committee Date:
Actual Committee Date:
Decision Issued Date:
22-11-2021
Decision:
Approved with Conditions
Appeal Reference:
Appeal Status:
Appeal External Decision:
Appeal External Decision Date:
 

  Location