Application Details

Application Reference Number:
C20/0494/20/LL
Application Type:
Full Planning
Proposal:
Datblygu parc gwyliau a hamdden i gynnwys 173 o borthdai gwyliau; 51 fflatiau gwyliau newydd eu hadeiladu; newid defnydd adeilad i 4 fflat gwyliau; adeiladu canolbwynt hamdden; ad-drefnu ac adnewyddu unedau diwydiannol; darpariaeth ar gyfer gwaith trin dŵr preifat; a meysydd parcio cysylltiedig, tirlunio, mynediad a ffyrdd mynediad mewnol. / Development of a holiday and leisure park to include 173 holiday lodges; 51 new-build holiday apartments; change of use of building to 4 holiday apartments; a leisure hub building; re-configuration and renovation of industrial units; provision of a private water treatment plant; and, associated car parking, landscaping, access and internal access roads.
Applicant:
(Maybrook Investments Ltd)
Agent:
Rhys Davies (Cadnant Planning)
Location:
Gwel Y Fenai (former Ferrodo Site And Plas Brereton),, Caernarfon, LL55 1TP
Grid Reference:
249532.35, 365121.22
Ward:
Y Felinheli
Parish / Community:
Officer:
Gwawr Teleri Hughes
Decision Level:
Pwyllgor Cynllunio / Planning Committee
Application Status:
Decision Issued
Received Date:
23-06-2020
Valid Date:
07-09-2020
Expiry Date:
11-07-2021
Extension Of Time:
Yes
Extension Of Time Due Date:
11-07-2021
Planning Performance Agreement:
No
Planning Performance Agreement Due Date:
Proposed Committee Date:
Actual Committee Date:
Decision Issued Date:
22-11-2021
Decision:
Refused
Appeal Reference:
Appeal Status:
Appeal External Decision:
Appeal External Decision Date:
 

  Location