Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C20/0504/21/LL
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
Codi ty fforddiadwy un llawr, mynedfa, llecynnau parcio, tanc septig  ynghyd a thanc cynaeafu dwr /Erection of a single storey affordable dwelling, access, parking spaces, septic tank together with water harvesting tank.
Penderfyniad:
Asiant:
Mr H Gareth Jones (BDS Gwynedd)
Ymgeisydd:
Mr and Miss Aaron Roberts & Leighann Roberts
Cyfeiriad:
Tir Ar Fferm Cobri, Llanllechid, LL57 3LF
Cyfeirnod Grid:
262143.51, 368820.18
Ward:
Arllechwedd
Cymuned:
Llanllechid
Swyddog:
Idwal Williams
Dyddiad Derbyn:
29-06-2020
Dyddiad Dilys:
15-09-2020
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
Statws y Cais:
Ar y gweill
 

  Cyfeiriad

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Cynlluniau 241709401596449165:: ::AL 03 01 Proposed Land Section Lawrlwytho
Cynlluniau 441783361595416648:: ::AL 00 03 Site Levels Lawrlwytho
Ffurflen Gais Application Form - Without Personal Data Lawrlwytho
Ffurflen Gais Application Form Lawrlwytho
Dogfennau Ategol Access statement Lawrlwytho
Cynlluniau Additional plans Lawrlwytho
Cynlluniau Site & other Plans Lawrlwytho
Cynlluniau Additional plans Lawrlwytho
Cynlluniau The Location Plan Lawrlwytho

Sylwadau

Enw Sylw Braslun Dyddiad Ffeil
521928171602148959:: ::Sylwadau CNC 05 10 2020