Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C20/0723/20/DT
Math o Gais:
Cais Deiliaid Tŷ
Bwriad:
Codi balconi i lawr cyntaf edrychiad blaen yr eiddo / Erection of first floor balcony to front elevation of dwelling
Penderfyniad:
Ymgeisydd:
Peter Reid
Cyfeiriad:
Maes Y Môr, 43 Bryn Ffynnon, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4SJ
Cyfeirnod Grid:
251984.63, 366905.32
Ward:
Y Felinheli
Cymuned:
Swyddog:
Rhys Cadwaladr
Dyddiad Derbyn:
14-09-2020
Dyddiad Dilys:
14-09-2020
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
Statws y Cais:
Ar y gweill
 

  Cyfeiriad

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Ffurflen Gais Application Form - Without Personal Data Lawrlwytho
Dogfennau Ategol Heritage impact statement Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Cynlluniau Design & access statement Lawrlwytho
Cynlluniau Site & other Plans