Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C20/0678/39/DA
Math o Gais:
Diwygiad Ansylweddol
Bwriad:
Diwygiad Ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd gan Ganiatâd Cynllunio C20/0212/39/ DT er cynnwys ffenestr denau newydd 3000mm o led i'r drychiad gorllewinol. Non-Material Amendment to the plans approved by Planning Permission C20/0212/39/DT to include a new 3000mm wide thin window to the west elevation.
Penderfyniad:
Caniatawyd gydag Amodau
Asiant:
Mr H Gareth Jones (BDS Gwynedd)
Ymgeisydd:
Mrs S Lloyd Thomas
Cyfeiriad:
Plas Bach Maes Gwydryn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7ED
Cyfeirnod Grid:
231198.2, 327934
Ward:
Abersoch
Cymuned:
Llanengan
Swyddog:
Aneurin Rhys Roberts
Dyddiad Derbyn:
23-08-2020
Dyddiad Dilys:
23-08-2020
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
16-09-2020
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

  Cyfeiriad

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Hysbysiad Penderfyniad [Dec] Caniatau Lawrlwytho
Adroddiad Swyddog Officer Report Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Ffurflen Gais 951738061598542177:: ::ApplicationFormRedacted Lawrlwytho
Cynlluniau 712343701598542175:: ::AL 02 02 Proposed Elevations Lawrlwytho
Cynlluniau 611387641598542173:: ::AL 01 03 Proposed GF Layout