Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C20/0664/11/DA
Math o Gais:
Diwygiad Ansylweddol
Bwriad:
Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio cyfeirnod C20/0213/11/LL er mwyn dileu drws a chau'r agoriad i gydfynd a'r edrychiad cefn presennol / Application for a non-material amendment to planning permission reference C20/0213/11/LL so as to remove rear door and block opening to match existing rear elevation
Penderfyniad:
Caniatawyd gyda Amodau
Asiant:
Mr John Horden (JPH Architects Ltd)
Ymgeisydd:
(PENNY PETROLEUM)
Cyfeiriad:
Gwasanaethau Garth Lôn Glan Môr, Bangor, Gwynedd, LL57 1AB
Cyfeirnod Grid:
258523.64, 372887.98
Ward:
Garth (Bangor)
Cymuned:
Bangor
Swyddog:
Rhys Cadwaladr
Dyddiad Derbyn:
19-08-2020
Dyddiad Dilys:
21-08-2020
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
14-09-2020
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

  Cyfeiriad

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Hysbysiad Penderfyniad [Dec] Caniatau Lawrlwytho
Adroddiad Swyddog Officer Report Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Cynlluniau 612313901597912447:: ::PXREF PENNY PETROLEUMS BANGOR 18 AUGUST EX 01 Lawrlwytho
Cynlluniau 642040251597912444:: ::PXREF PENNY PETROLEUMS BANGOR 18 AUGUST 2020 P 00