Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C20/0626/11/CT
Math o Gais:
Torri Coed mewn Ardal Cadwraeth
Bwriad:
Cais ar gyfer gwneud gwaith tocio i ddwy goeden Palalwyfen wedi eu lleoli oddi fewn i Ardal Gadwraeth Bangor / Application for works to prune two Lime trees located within the Bangor Conservation Area
Penderfyniad:
Caniatawyd (Heb Amodau)
Ymgeisydd:
Mr Gerallt Hughes (Cyngor Gwynedd Council)
Cyfeiriad:
205 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NY
Cyfeirnod Grid:
258093.68, 372014.21
Ward:
Deiniol (Bangor)
Cymuned:
Bangor
Swyddog:
Rhys Cadwaladr
Dyddiad Derbyn:
10-08-2020
Dyddiad Dilys:
10-08-2020
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
16-09-2020
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

  Cyfeiriad

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Ffurflen Gais Application Form - Without Personal Data