Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C20/0618/18/LL
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
Addasu ac ymestyn yr adeilad allanol i'w ddefnyddio ar gyfer uned wyliau/Conversion and extend outbuilding for use as a holiday unit.
Penderfyniad:
Tynnwyd yn ôl
Asiant:
Thomas Evans (E2E)
Ymgeisydd:
Wendy Evans
Cyfeiriad:
Cae Rhos, Llandeiniolen, LL55 3AG
Cyfeirnod Grid:
254805.88, 367286.01
Ward:
Bethel
Cymuned:
Llanddeiniolen
Swyddog:
Rhys Cadwaladr
Dyddiad Derbyn:
03-08-2020
Dyddiad Dilys:
03-08-2020
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
14-09-2020
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

  Cyfeiriad

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Hysbysiad Penderfyniad [Dec] Withdrawn Lawrlwytho
Ffurflen Gais Application Form - Without Personal Data Lawrlwytho
Cynlluniau Site & other Plans Lawrlwytho
Dogfennau Ategol Economic statement Lawrlwytho
Dogfennau Ategol Biodiversity survey and report Lawrlwytho
Dogfennau Ategol Structural survey Lawrlwytho
Dogfennau Ategol Access statement