Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C20/0567/26/DT
Math o Gais:
Cais Deiliaid Tŷ
Bwriad:
Cais ar gyfer dymchwel estyniadau unllawr presennol a chodi estyniadau unllawr ar gefn ac ochr yr eiddo / Application for the demolition of existing single-storey extensions and construction of new rear and side single-storey extensions
Penderfyniad:
Ymgeisydd:
Mr Robat Thomas
Cyfeiriad:
Fferm Gors, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4SB
Cyfeirnod Grid:
253214.4, 360403.08
Ward:
Waunfawr
Cymuned:
Waunfawr
Swyddog:
Gwawr Teleri Hughes
Dyddiad Derbyn:
20-07-2020
Dyddiad Dilys:
28-07-2020
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
Statws y Cais:
Ar y gweill
 

  Cyfeiriad

Sylwadau

Enw Sylw Braslun Dyddiad Ffeil
Dŵr Cymru - Gwynedd Consultations (Dŵr Cymru)
681971081597315077:: ::Sylwdau Dwr Cymru 12 08 2020
13-08-2020 11:38:10 Lawrlwytho
Uwch Swyddog Hawliau Tramwy (Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad)
351132981596548225:: ::Sylwadau Uned Llwybrau 04 08 2020
04-08-2020 14:37:21 Lawrlwytho