Application Details

Application Reference Number:
C20/0468/45/CR
Application Type:
Listed Building Consent
Proposal:
Addasiadau mewnol i'r llawr 1af a'r 2ail yn cynnwys newid seddi a chreu corridor dianc newydd/ Internal alterations to the 1st and 2nd floors to include replacing seats and create new escape corridor
Decision:
Agent:
Mr Elgan Davies Hughes (Cyngor Gwynedd)
Applicant:
Mr Geraint Owen (Gwasanaeth Eiddo, Cyngor Gwynedd)
Location:
Cyngor Gwynedd, Theatre And Cinema, Neuadd Dwyfor Penlan Street, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE
Grid Reference:
237475.74, 335163.66
Ward:
Pwllheli (North)
Community:
Pwllheli
Officer:
Eryl Williams
Received Date:
18-06-2020
Valid Date:
27-07-2020
Proposed Committee Date:
Decision Issued Date:
Application Status:
In Progress
 

  Location