Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C20/0569/45/LL
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
Codi ffens diogelwch i rannau o dir yr ysgol i sicrhau gwahaniad disgyblion oddi wrth y cyhoedd a creu dosbarth allanol (gardd) a codi sied storio pren Construction of security fence to areas of the school grounds to ensure separation of pupils from the public and the creation of an outdoor classroom (garden) and erection of a timber storage shed
Penderfyniad:
Caniatawyd gydag Amodau
Asiant:
Rhys Carden (Datblygu Eiddo (Cyngor Gwynedd))
Ymgeisydd:
Guto Wyn
Cyfeiriad:
Cyngor Gwynedd, Ysgol Glan Y Mor Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5NU
Cyfeirnod Grid:
237081.66, 334398.7
Ward:
Pwllheli (De)
Cymuned:
Pwllheli
Swyddog:
Gwenan Jones
Dyddiad Derbyn:
17-07-2020
Dyddiad Dilys:
23-07-2020
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
16-09-2020
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

  Cyfeiriad

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Hysbysiad Penderfyniad [Dec] Caniatau