Application Details

Application Reference Number:
C20/0453/00/LL
Application Type:
Full Planning
Proposal:
Trosi adeilad presennol o 1 annedd preswyl  i 2 fflat preswyl  (1  ar y llawr gwaelod a llawr cyntaf ac 1  ar yr ail a thrydydd llawr) ac ailddefnyddio'r strwythur presennol y tu ôl i'r adeilad  i'w ymgorffori yn y datblygiad arfaethedig Conversion of existing building, from 1  residential dwelling to 2 residential flats (1 on ground and first floor level, and 1 on second and third floor level) and reuse of existing structure to the rear of the building, to be incorporated within the proposed development
Decision:
Agent:
Mr Mark Bedder (BCD-A)
Applicant:
Mr Steven Ngo
Location:
1, Fronfelen Terrace King Edwards Street, Barmouth, Gwynedd, LL42 1NY
Grid Reference:
261223.01, 315966.09
Ward:
Abermaw
Community:
Abermaw
Officer:
Glyn Llewelyn Gruffudd
Received Date:
08-06-2020
Valid Date:
12-06-2020
Proposed Committee Date:
Decision Issued Date:
Application Status:
In Progress
 

  Location