Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C19/1120/14/DA
Math o Gais:
Diwygiad Ansylweddol
Bwriad:
Cais am newid di-faterol ar gyfer diwygio'r ffenestri balconi blaen a dileu drws ar edrychiad ochr estyniad a ganiatawyd o dan gais cynllunio cyfeirnod C18/0435/14/LL / Application for a non-material amendment to make changes to front fenestration and balcony and deletion of door to side elevation of extension previously approved under planning application reference C18/0435/14/LL
Penderfyniad:
Caniatawyd gydag Amodau
Asiant:
BDS Gwynedd (BDS Gwynedd)
Ymgeisydd:
Osian Williams
Cyfeiriad:
1, Rhes Marine Porth Waterloo, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LP
Cyfeirnod Grid:
248714.18, 364176.84
Ward:
Menai (Caernarfon)
Cymuned:
Caernarfon
Swyddog:
Rhys Cadwaladr
Dyddiad Derbyn:
27-11-2019
Dyddiad Dilys:
28-01-2020
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
17-02-2020
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

  Cyfeiriad

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Ffurflen Gais 551736381575379412:: ::ApplicationFormRedacted Lawrlwytho
Planiau 3013151481575379403:: ::AL 01 02 Proposed Layout Rev D Lawrlwytho
Planiau 90851731575379400:: ::AL 00 01 Location Plan Lawrlwytho