Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C20/0026/23/DT
Math o Gais:
Cais Deiliaid Tŷ
Bwriad:
Codi estyniad deulawr i ochr yr eiddo / Erection of a two storey extension to the side of dwelling
Penderfyniad:
Caniatawyd gydag Amodau
Asiant:
Stephen Pye
Ymgeisydd:
Alaw Thomas-Davis
Cyfeiriad:
2, Tai Craig Y Don, Cwm Y Glo, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4DL
Cyfeirnod Grid:
255235.08, 362489.17
Ward:
Cwm y Glo
Cymuned:
Llanrug
Swyddog:
Rhys Cadwaladr
Dyddiad Derbyn:
13-01-2020
Dyddiad Dilys:
13-01-2020
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
17-02-2020
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

  Cyfeiriad

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Hysbysiad Penderfyniad [Dec] Caniatau Lawrlwytho
Adroddiad Swyddog Officer Report Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Ffurflen Gais Application Form - Without Personal Data Lawrlwytho
Planiau The Location Plan Lawrlwytho
Planiau Site & other Plans