Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C19/1195/14/LL
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
Cais llawn i godi estyniad i'r siop, codi canopi gwydr, canopi mynediad ynghyd a newidiadau i'r maes parcio presennol ac ardal gwasanaethu / Full application for the erection of a shop extension, erection of a glass canopy, a new entrance canopy, together with alterations to the existing car park and service area
Penderfyniad:
Caniatawyd gydag Amodau
Asiant:
Miss Tracy Hubbard
Ymgeisydd:
J Williams
Cyfeiriad:
Fron Goch Ffordd Pant, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5RL
Cyfeirnod Grid:
247606.17, 360765.97
Ward:
Seiont (Caernarfon)
Cymuned:
Caernarfon
Swyddog:
Idwal Williams
Dyddiad Derbyn:
17-12-2019
Dyddiad Dilys:
06-01-2020
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
17-02-2020
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

  Cyfeiriad

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Planiau 632891631578563685:: ::MSC1813 10 06 01 2020 Lawrlwytho
Ffurflen Gais Application Form - Without Personal Data Lawrlwytho
Planiau The Location Plan Lawrlwytho
Planiau Site & other Plans