Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C19/1140/14/AC
Math o Gais:
Diddymu/Amrywio Amod(au)
Bwriad:
Cais i ddiwygio amod 2 o ganiatad cynllunio C18/0964/14/LL er mwyn darparu to pits yn lle to fflat a newid cynllun llawr mewnol yr eiddo a greuwyd / Application to vary condition 2 of planning permission C18/0964/14/LL in order to provide a pitched roof in lieu of the flat roof and provide internal alterations to the layout of the property.
Penderfyniad:
Caniatawyd gydag Amodau
Asiant:
Mr Eric Hughes
Ymgeisydd:
Mr and Mrs Michael Williams
Cyfeiriad:
Bookroom, Yr Hen Wasg Lôn Warfield, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LA
Cyfeirnod Grid:
248351.91, 363320.34
Ward:
Menai (Caernarfon)
Cymuned:
Caernarfon
Swyddog:
Gwawr Teleri Hughes
Dyddiad Derbyn:
04-12-2019
Dyddiad Dilys:
09-12-2019
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
17-02-2020
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

  Cyfeiriad