Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C19/1065/23/LL
Math o Gais:
Cais Llawn
Bwriad:
Codi ty deulawr, modurdy a chreu mynedfa gerbydol newydd / Erection of two storey dwelling, garage and creation of new vehicular access
Penderfyniad:
Caniatawyd gydag Amodau
Asiant:
Mr H Gareth Jones (BDS Gwynedd)
Ymgeisydd:
Heather Mowll Daniel Hughes
Cyfeiriad:
Tir Ger / Land By Parc Uchaf, Llanrug, Gwynedd, LL554AR
Cyfeirnod Grid:
254220.71, 363352.71
Ward:
Llanrug
Cymuned:
Llanrug
Swyddog:
Idwal Williams
Dyddiad Derbyn:
13-11-2019
Dyddiad Dilys:
14-11-2019
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
17-02-2020
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

  Cyfeiriad

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Hysbysiad Penderfyniad [Dec] Caniatau Lawrlwytho
Adroddiad Swyddog Officer Report Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Planiau 881282761578995389:: ::Superseded Garage Layout Site 10 01 20 Lawrlwytho
Planiau 131164281578995387:: ::Superseded Propsed Site Plan 10 01 20 Lawrlwytho
Planiau 721770061578995385:: ::Revised Proposed land Section 10 01 2020